Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF MATV Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MIN101Matematika I J. Slovákzk 4/2/09 --
PřF:MIN201Matematika II J. Slovákzk 4/2/09 --
PřF:MIN301Matematika III J. Slovákzk 4/2/09 --
PřF:MIN401Matematika IV J. Slovákzk 4/2/09 --
PřF:M1130Seminář z matematiky I M. Čadekz 0/2/02 --
PřF:M2130Seminář z matematiky II M. Čadekz 0/2/02 --
PřF:M1VM01Algoritmizace úloh a numerické výpočty J. Koláčekk 2/13 --
PřF:M2120Finanční matematika I M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:MIN202Numerické výpočty J. Koláčekk 2/1/03 --
63 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M3130Lineární algebra a geometrie III M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 --
PřF:M4VM04Numerické výpočty algebry J. Koláčekk 2/1/03 --
PřF:M5120Lineární statistické modely I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M5180Numerické metody II J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 --
PřF:M6201Nelineární dynamika a její aplikace Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 --
73 kreditů

Další aplikace