PřF MATV Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MIN101Matematika I J. Slovákzk 4/2/09 1P
PřF:MIN201Matematika II J. Slovákzk 4/2/09 2Z
PřF:MIN301Matematika III J. Slovákzk 4/2/09 3Z
PřF:MIN401Matematika IV J. Slovákzk 4/2/08 4Z
PřF:M1130Seminář z matematiky I M. Čadekz 0/2/02 1Z
PřF:M1VM01Algoritmizace úloh a numerické výpočty J. Koláčekk 2/1/03 2P
PřF:M2120Finanční matematika I M. Kolářzk 2/1/03+2 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 4P
PřF:MIN202Numerické výpočty J. Koláčekk 2/1/03 2P
60 kreditů