PřF MATV Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Studenti jsou povinni absolvovat všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MIN101Matematika I Z. Pospíšilzk 4/2/09 1P
PřF:MIN201Matematika II Z. Pospíšilzk 4/2/09 2Z
PřF:MIN301Matematika III J. Slovákzk 4/2/09 3Z
PřF:MIN401Matematika IV J. Slovákzk 4/2/08 4Z
PřF:M1130Seminář z matematiky I D. Krumlz 0/2/02 1Z
PřF:M1VM01Algoritmizace úloh a numerické výpočty L. Přibylovák 0/3/05 2P
PřF:M2120Finanční matematika I M. Veselýzk 2/1/05 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4180Numerické metody I J. Zelinkazk 2/2/04+2 4P
PřF:MIN202Numerické výpočty J. Zelinkak 0/3/03 2P
62 kreditů