PřF ABICH Analytická biochemie
Název anglicky: Analytical biochemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6206Vybrané biochemické metody Z. Glatzz 0/0/44 2P
PřF:C7870Biometrika M. Mandlzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C7880Nové směry v bioanalytické chemii Z. Glatzzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9220Seminář k diplomové práci I T. Kašparovskýz 0/2/02 3P
PřF:C9320Metody biochemického výzkumu Z. Farkaz 0/0/66 1P
PřF:CA220Seminář k diplomové práci II T. Kašparovskýz 0/2/02 4P
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat minimálně 20 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2P
PřF:Bi6405Metody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 2-
PřF:C4840Metody značení a imobilizace biomolekul P. Skládalzk 2/0/02+2 2P
PřF:C6220Klinická biochemie M. Wimmerovázk 4/0/04+2 1P
PřF:C6230Klinická biochemie - cvičení J. Tomandlz 0/4/04 1-
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7176DNA diagnostika - cvičení O. Šerýz 0/4/04 3-
33 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty až do výše 10 kreditů.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty