PřF UCCV Učitelství chemie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCC Učitelství chemie pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9011Pedagogická praxe z chemie 1 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:C9012Pedagogická praxe z chemie 2 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 -P
9 kreditů

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C8705Repetitorium středoškolské chemie 1 M. Nečasz 0/2/02 1P
PřF:C8706Repetitorium středoškolské chemie 2 J. Literákz 0/2/02 2P
PřF:C9520Historie chemie S. Jankůzk 1/0/01+2 3-
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 2-
11 kreditů

Povinně volitelné

Student volí předměty tak, aby za oborovou část získal 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5865Chemie na střední škole V. Švandovák 0/1/01+1 --
PřF:C5866Compendium of Chemistry H. Cídlováz 0/2/02 --
PřF:F7670Žákovské pokusy Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 --
PřF:C5868Výukové materiály v chemii V. Švandováz 0/2/02 --
PřF:C6830Radioekologie J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:C8700Technologie chemických výrob V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 --
33 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7651Školní pokusy 2 J. Literákz 0/0/22 3P
PřF:C8715Didaktika chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8720Didaktika chemie - seminář V. Švandováz 0/2/02 1-
PřF:C7655Praktikum středoškolské chemie V. Švandováz 0/0/22 1P
PřF:C7650Školní pokusy 1 V. Švandováz 0/0/44 2P
14 kreditů

Volitelné předměty

Student si dále vybírá z nabídky volitelných předmětů Přírodovědecké fakulty MU tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.