PřF UCCV Učitelství chemie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCC Učitelství chemie pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9011Pedagogická praxe z chemie 1 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 --
PřF:C9012Pedagogická praxe z chemie 2 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 --
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Vrtalováz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
9 kreditů

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C8705Repetitorium středoškolské chemie 1 V. Švandováz 0/2/02 1P
PřF:C9520Historie chemie S. Jankůzk 1/0/01+2 1P
PřF:C6010Toxikologie K. Pickazk 1/0/01+2 2-
8 kreditů

Povinně volitelné

Student volí předměty minimálně za 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Příhodazk 2/0/02+2 --
PřF:C6020Jaderná chemie - praktikum J. Příhodaz 0/0/33 --
PřF:C6830Radioekologie J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:E5040Složky životního prostředí a jejich znečištění B. Vranazk 2/0/02+2 --
PřF:C8700Technologie chemických výrob V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5865Chemie na střední škole V. Švandovák 0/1/01+1 --
PřF:C5866Compendium of Chemistry H. Cídlováz 0/2/02 --
PřF:C5868Výukové materiály v chemii V. Švandováz 0/2/02 --
PřF:C8695Zelená chemie J. Literákzk 2/0/02+2 --
35 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8715Didaktika chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8720Didaktika chemie - seminář V. Švandováz 0/2/02 1-
PřF:C7655Praktikum středoškolské chemie V. Švandováz 0/0/22 2P
PřF:C7650Školní pokusy 1 V. Švandováz 0/0/44 2P
12 kreditů

Volitelné předměty