PřF GEOZH Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-GEO Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Je nutno splnit podmínky obou bloků (tj. Povinných a Povinně volitelných předmětů) a zároveň dosáhnout minimálně 120 kreditů za oba bloky.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné a povinně volitelné předměty

Je nutno splnit podmínky obou bloků (tj. Povinných a Povinně volitelných předmětů) a zároveň dosáhnout minimálně 120 kreditů za oba bloky.

Povinné předměty

Je nutno splnit všechny předměty uvedené v obou blocích (Bakalářská práce a Povinné předměty odborné).

Bakalářská práce

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4141Akademické dovednosti pro geology R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5041Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/0/08 5P
PřF:G5011Bakalářský seminář I R. Melicharz 0/2/02 5P
PřF:G5051Bakalářská práce I R. Melicharz 0/0/02 5P
PřF:G6011Bakalářský seminář II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bakalářská práce II - odevzdání R. Melicharz 0/010 6P
29 kreditů
Povinné předměty odborné

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G1011Úvodní geologické soustředění J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1Z
PřF:G1061Mineralogie Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G1081Paleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 1Z
PřF:G3021Petrografie J. Leichmannzk 2/2/06 2Z
PřF:G5081Geochemie P. Pracnýzk 2/26 2Z
PřF:G2031Praktické geologické cvičení J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G1021Geologie dynamická S. Nehybazk 3/1/06 3Z
PřF:G1101Základy geofyziky J. Havířzk 1/1/03 3Z
PřF:G4121Kvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G3061Historická a stratigrafická geologie J. Kalvodazk 2/2/06 4Z
PřF:G4101Strukturní geologie a geotektonika R. Melicharzk 2/2/06 4Z
PřF:G5021Regionální geologie ČR R. Melicharzk 2/26 6Z
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je nutno vybrat tolik předmětů, aby součet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty byl 120.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G3081Metody praktické geologie a geologického mapování R. Melicharzk 1/3/06 3Z
PřF:G5061Ložisková geologie M. Slobodníkzk 2/2/06 3Z
PřF:G2101Hydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/2/06 3Z
PřF:G2121Inženýrská geologie M. Knížekzk 2/2/06 3Z
PřF:G6141Environmentální geologie E. Geršlovázk 2/26 4Z
PřF:G5301Matematická geologie P. Pracnýzk 1/2/05 5P
PřF:G9351Aplikace tenzorové algebry v geologii J. Rezzk 1/1/03 6P
PřF:GA801Chemické základy geologických procesů P. Pracnýzk 1/1/03 5P
PřF:G6101Laboratorní metody v geologii D. Všianskýzk 3/1/05 6P
PřF:G1141Optická mikroskopie v geologii D. Všianskýzk 0/2/03 --
49 kreditů