PřF GEOLK Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-GEO Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Během studia je nutno získat minimálně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Ke splnění této podmínky je nutno absolvovat další předměty z nabídky povinně volitelných předmětů (nad rámec minimální volby) nebo z předmětů volitelných.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné a povinně volitelné předměty

Je nutno splnit podmínky obou bloků (tj. Povinných a Povinně volitelných předmětů).

Povinné předměty

Je nutno splnit všechny předměty uvedené v obou blocích (Bakalářská práce a Povinné předměty odborné).

Bakalářská práce

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4141kAkademické dovednosti pro geology R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5041Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/0/08 5P
PřF:G5011kBakalářský seminář I R. Melicharz 0/2/02 5P
PřF:G5051Bakalářská práce I R. Melicharz 0/0/02 5P
PřF:G6011kBakalářský seminář II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bakalářská práce II - odevzdání R. Melicharz 0/010 6P
29 kreditů
Povinné předměty odborné

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G1011Úvodní geologické soustředění J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1Z
PřF:G1061kMineralogie Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G1081kPaleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 1Z
PřF:G1021kGeologie dynamická S. Nehybazk 3/1/06 1Z
PřF:G1101kZáklady geofyziky J. Havířzk 1/1/03 1Z
PřF:G3021kPetrografie J. Leichmannzk 2/2/06 2Z
PřF:G5081kGeochemie P. Pracnýzk 2/26 2Z
PřF:G3061kHistorická a stratigrafická geologie J. Kalvodazk 2/2/06 2Z
PřF:G4101kStrukturní geologie a geotektonika R. Melicharzk 2/2/06 2Z
PřF:G4121kKvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G2031Praktické geologické cvičení J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G3081kMetody praktické geologie a geologického mapování R. Melicharzk 1/3/06 3Z
PřF:G5061kLožisková geologie M. Slobodníkzk 2/2/06 3Z
PřF:G2121kInženýrská geologie M. Knížekzk 2/2/06 3Z
PřF:G2101kHydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/2/06 3Z
PřF:G8271Pěší geologická exkurze do okolí Brna T. Kumpanz 0/0/0 3D.2 3-
PřF:G5021kRegionální geologie ČR R. Melicharzk 2/26 4Z
PřF:G6141kEnvironmentální geologie E. Geršlovázk 2/26 4Z
92 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je nutno splnit podmínky obou bloků (terénní práce a rozšířující vědní základ).

Blok terénní práce

Nutno splnit právě jeden z bloků. Kurz terénní dokumentace je doporučen zejména studentům kombinovaného studia, Kurz geologického mapování je doporučen hlavně studentům prezenčního studia.

Kurz terénní dokumentace
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4231Kurz terénní geologické dokumentace T. Kumpanz 0/0 5 dnů.5 4-
5 kreditů
Kurz geologického mapování

Pro splnění Kurzu geologického mapování je nutno splnit oba předměty. Předmět G5221 Elektronické zpracování geologie území nelze splnit bez předchozího splnění předmětu G4221 Geovědní dokumentace území.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4221Geovědní dokumentace území R. Melicharz 0/0/0 2 týdny.11 4-
PřF:G5221Elektronické zpracování geologie území J. Rezzk 1/2/38 5-
19 kreditů
Blok předmětů rozšiřujících vědní základ

Nutno splnit alespoň tři z předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G5301kMatematická geologie P. Pracnýzk 1/24 --
PřF:G9351kAplikace tenzorové algebry v geologii J. Rezzk 1/1/03 --
PřF:GA801Chemické základy geologických procesů P. Pracnýzk 1/1/03 --
PřF:G6101kLaboratorní metody v geologii D. Všianskýzk 3/1/05 --
PřF:G1141kOptická mikroskopie v geologii D. Všianskýzk 0/2/03 --
PřF:G5031Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci M. Knížekz 0/0/01 --
PřF:G6031Publikace výsledků bakalářské práce M. Knížekz 0/0/03 --
PřF:G0311Zahraniční stáž (geologie) A. Říčkaz 0/0/0- --
22 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty je doporučeno vybírat z celé nabídky geologických předmětů. Nutno vybrat tolik předmětů, aby celkový počet kreditů za celé studium byl 180.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JAG01Angličtina pro geology I J. Kubrickáz 0/2/02 --
PřF:JAG02Angličtina pro geology II A. Bízková Doleželováz 0/2/02 --
4 kredity