PřF UCMV Učitelství matematiky pro střední školy
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCM Učitelství matematiky pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MUC84Interní praxe J. Vondraz 0/2/02 3-
PřF:MUC86Pedagogická praxe z matematiky 1 R. Kučeraz 0/0/30 30h.3 2P
PřF:MUC87Pedagogická praxe z matematiky 2 R. Kučeraz 0/0/303 3P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 4P
13 kreditů

Povinně volitelné

Student musí získat 1 kredit z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MUC42Seminář z kombinatoriky R. Kučeraz 0/2/02 2Z
PřF:MUC61Logická výstavba matematických teorií E. Fuchszk 2/0/04 1Z
PřF:MUC62Teorie množin E. Fuchszk 2/0/04 2Z
PřF:MUC71Informační technologie ve středoškolské matematice R. Kučeraz 0/2/01 1Z
PřF:MUC91Historie matematiky 1 E. Fuchsz 2/0/02 3Z
PřF:MUC92Seminář z historie a didaktiky matematiky J. Šimšaz 0/2/01 4Z
14 kreditů

Povinně volitelné profilové předměty - blok 1

Student musí získat alespoň 2 kredity z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MUC05Repetitorium matematiky 1 J. Vondraz 0/2/01 3P
PřF:MUC06Repetitorium matematiky 2 J. Vondraz 0/2/01 4P
PřF:MUC27Seminář z aplikací matematické analýzy Z. Došláz 0/2/02 2P
PřF:MUC34Seminář z aplikací algebry R. Kučeraz 0/2/02 1P
6 kreditů

Povinně volitelné předměty - blok 2

Student musí získat alespoň 2 kredity z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG21Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 --
PřF:MUC93Historie matematiky 2 E. Fuchsk 0/2/02 --
PřF:M2143Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu R. Plchz 1/1/02 --
6 kreditů

Oborová didaktika

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MUC25Geometrie prostoru na SŠ I. Dřímalováz 0/2/01 1P
PřF:MUC81Didaktika matematiky 1 R. Kučerazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC82Didaktika matematiky 2 R. Kučerazk 2/2/04 3Z
PřF:MUC83Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky R. Kučeraz 0/2/01 2-
PřF:MUC85Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 R. Kučeraz 0/2/02 --
12 kreditů