PřF GKGI Geografická kartografie a geoinformatika
Název anglicky: Cartography and geoinformatics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-GKG Geografická kartografie a geoinformatika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z8170Diplomová práce z kartografie 1 P. Kubíčekz 0/22 1-
PřF:Z8180Diplomová práce z kartografie 2 P. Kubíčekz 0/44 2-
PřF:Z8190Diplomová práce z kartografie 3 P. Kubíčekz 0/88 3-
PřF:Z8195Diplomová práce z kartografie 4 P. Kubíčekz 0/1616 4-
PřF:Z8195xDiplomová práce z kartografie 4 - odevzdání P. Kubíčekz 0/0- 4-
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0017KDiplomový seminář 1 P. Kubíčekz 0/2/02 1-
PřF:Z0018KDiplomový seminář 2 P. Kubíčekz 0/2/02 3-
PřF:Z6101Základy geostatistiky P. Dobrovolnýzk 1/2/05 2Z
PřF:Z8101Základy fotogrammetrie K. Tajovskázk 1/14 1P
PřF:Z8110Historie kartografie 1 Z. Stachoňzk 2/1/05 2P
PřF:Z8112Kartografická vizualizace K. Staněkzk 2/26 2P
PřF:Z8117Metainformace v kartografii T. Řezníkzk 1/1/04 1Z
PřF:Z8155Analytická kartografie K. Staněkzk 2/2/06 3P
PřF:Z8172Mapová sémiotika a toponomastika Z. Stachoňzk 2/1/05 1P
PřF:Z8181Oborový seminář z kartografie 1 M. Konečnýz 0/2/02 2-
PřF:Z8188Webová kartografie - úvod T. Řezníkzk 1/2/05 1Z
PřF:Z8196Oborový seminář z kartografie 2 M. Konečnýz 0/2/02 4-
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - cizí jazyk

Studenti navazujícího magisterského programu musí před podáním přihlášky ke státní závěrečné zkoušce úspěšně složit zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 nebo zkoušku 2. úrovně z jiného cizího světového jazyka (JF002, JN002, JR002, JS002).
Studentům navazujícího magisterského studia, kteří složili zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 již v bakalářském studiu, bude tato zkouška uznána na základě písemné žádosti i pro studium magisterské.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 2-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 2-
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 2-
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 2-
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 2-
10 kreditů

Blok 2 - Kartografie a geoinformatika

Student si povinně zapisuje předměty alespoň za 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7262Geoinformatika ve veřejné správě P. Kubíčekzk 2/0/04 1Z
PřF:Z8103Kartografická exkurze K. Staněkz 0/0 3 dny.1 --
PřF:Z8116Teoretická kartografie K. Staněkzk 2/04 2P
PřF:Z8120Státní mapová díla T. Řezníkzk 2/0/04 1Z
PřF:Z8144Počítačová grafika v kartografii K. Staněkk 1/24 2P
PřF:Z8149Alternativní GIS – volně dostupné programy a data R. Štampachk 0/2/03 --
PřF:Z83113D modelování a vizualizace Z. Stachoňzk 1/2/05 --
PřF:Z8989Vybrané problémy kartografické vizualizace Z. Stachoňzk 2/1/05 --
PřF:ZX100Odborná praxe z geografie a kartografie P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 --
33 kreditů

Volitelné předměty

Je třeba získat alespoň 10 kreditů z nabídky doporučených volitelných předmětů, zbývající kredity nutné k dosažení 120 kreditů lze splnit z nabídky dalších geografických či kartografických předmětů (kód Z%) nebo za předměty jiných fakult, např. Fakulty informatiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7777Právo životního prostředí O. Svobodovázk 2/1/05 --
PřF:Z8100Globální mapování M. Konečnýzk 2/1/05 2-
PřF:Z8121Globální prostorové datové projekty M. Konečnýzk 2/0/04 3-
PřF:Z8210Introduction to spatial data infrastructures in Europe T. Řezníkk 2/0/04 1-
PřF:Z8778Povodňová rizika Z. Máčkazk 1/2/05 2-
PřF:Z9110Historie kartografie 2 Z. Stachoňzk 2/1/05 1-
PřF:ZX801Geotechnology Camp P. Kubíčekz 0/2/02 1-
30 kreditů