PřF UCZV Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9001Pedagogická praxe ze zeměpisu 1 V. Herberz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Z9012Pedagogická praxe ze zeměpisu 2 V. Herberz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
9 kreditů

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z2012Regionální geografie ČR M. Jeřábekzk 4/1/08 2Z
8 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno splnit 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie A. Věžníkzk 2/1/05 1P
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 1P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 2P
PřF:Z0040Geografie Evropy J. Burianovázk 2/1/05 2P
20 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7011Geografické kurikulum V. Herberk 1/13 1P
PřF:Z7150ICT v geografickém vzdělávání V. Herberz 0/2/02 1P
PřF:Z0012Vedení geografické výuky V. Herberk 1/2/03 2P
PřF:Z0028Regionální případové studie V. Herberz 0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0149Geografické projekty a cvičení V. Herberz 0/2/02 3P
12 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9015PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium K. Láska- 0/0- 4-
PřF:Z9015UZMagisterská zkouška - obor UZ K. LáskaSZk 0/0- 4-
0 kreditů