PřF EPIDM Epidemiologie a modelování
Název anglicky: Epidemiology and modeling
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-MBB Matematická biologie a biomedicína

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0060Seminář (podle zaměření DP) IV L. Dušekz 0/2/02 4Z
PřF:E0061Diplomová práce IV L. Dušekz 0/10/010 4Z
PřF:E7013Diplomová práce I L. Dušekz 0/5/05 1Z
PřF:E7014Seminář (podle zaměření DP) I L. Dušekz 0/2/01 1Z
PřF:E8014Seminář (podle zaměření DP) II L. Dušekz 0/2/01 2Z
PřF:E8017Diplomová práce II L. Dušekz 0/5/05 2Z
PřF:E9013Diplomová práce III L. Dušekz 0/10/05 3Z
PřF:E9014Seminář (podle zaměření DP) III L. Dušekz 0/2/01 3Z
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0034Analýza a klasifikace dat J. Holčíkzk 2/1/03+2 1Z
PřF:E0180Magisterská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0/0- 4Z
PřF:E8678Aplikovaná analýza přežití T. Pavlíkzk 2/0/02+2 1P
PřF:M5120Lineární statistické modely I D. Krauszk 2/2/04+2 1Z
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M7222Zobecněné lineární modely D. Krauszk 2/2/04+2 3Z
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/2/04+2 3P
PřF:M9211Bayesovské metody J. Koláčekzk 2/2/04+2 4-
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pokročilý cizí jazyk

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů. Je doporučeno absolvovat předmět JA002, pokud již nebyl absolvován v rámci bakalářského studia. V tomto případě se volí jiný cizí jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Studenti si vybírají z 20 doporučených předmětů tak, aby dosáhli v celkovém součtu 120 kreditů. Dále uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6446Predikce časových řad J. Holčíkzk 2/1/03+2 2-
PřF:M8DM1Data mining I R. Navrátilzk 2/2/04+2 4-
11 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6871Zdravotní rizika A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi7070Fyziologie buněčných systémů V. Bryjazk 2/0/02+2 3P
LF:BMAM051Plánování, organizace a hodnocení klinických studií L. Dušekk 2/0/0 Výuka pro podzimní semestr 2023 bude probíhat 15., 16. a 17. 1. 2024 (pondělí, úterý a středa), všechny dny od 14 do 18 hodin v univerzitním kampusu v Bohunicích. Učebna bude specifikována s předstihem.2+1 3P
PřF:E0440Lineární a adaptivní zpracování dat D. Schwarzzk 2/1/03+2 1P
PřF:E4012Projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování D. Schwarzz 0/3/03 1-
PřF:E4080Demography and Social Determinants of Health H. Pikhartzk 2/0/02+2 2P
PřF:E8680Pokročilé metody aplikované analýzy přežití Z. Valentazk 2/0/02+2 2P
PřF:M7111Vybrané kapitoly z matematického modelování J. Koláčekk 2/0/02+1 1-
PřF:M81B0Matematické modely v biologii J. Koláčekk 2/0/02+1 2-
33 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Student absolvuje minimálně 1 předmět z této skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1110Biologie živočišné buňky V. Bryjazk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8440Základy klinické onkologie J. Maistryszinovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii L. Tichýk 1/2/03+1 2-
PřF:E4220Modelling and Interpretation of Environmental Data M. Scheringerzk 2/0/02+2 2-
PřF:M7116Strukturované populační modely Z. Pospíšilk 2/1/03+1 2-
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 2-
25 kreditů
Blok 2

Student absolvuje minimálně 1 předmět z této skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 3-
PřF:E5980Statistické hodnocení biodiverzity J. Jarkovskýzk 2/0/02+2 3-
PřF:M5444Markovské řetězce M. Budíkovázk 2/1/03+2 3-
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/1/03+2 3-
18 kreditů