PřF BIOF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-BIF Biofyzika

Diplomová práce (min 20kr.)

Student zapisuje všechny předměty diplomové práce postupně, progrese kreditového hodnocení reflektuje zátěž spojenou s přípravou práce. Koncovku K,E,T volí dle příslušnosti školitele k fyzikálnímu ústavu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7760KDiplomová práce 1 K. Kubíčekz 0/0/06 1-
PřF:F8760KDiplomová práce 2 J. Humlíčekz 0/0/06 2-
PřF:F9760KDiplomová práce 3 K. Kubíčekz 0/0/010 3-
PřF:FA760KDiplomová práce 4 J. Humlíčekz 0/0/020 4-
42 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Student musí během studia absolvovat všecny povinné předměty. Seminář z biofyziky zapisuje student každý semestr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 3P
PřF:C7015Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin M. Fojtazk 2/0/02+2 1Z
PřF:C7016Chemie nukleových kyselin - cvičení M. Fojtaz 0/1/01 1-
PřF:C7920Struktura a funkce proteinů G. Demozk 2/0/02+2 1Z
PřF:C9085Protein-RNA interactions R. Šteflzk 1/0/01+2 2P
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:F5700Komunikační dovednosti pro vědy o živé přírodě K. Kubíčekk 1/1/02+1 3-
PřF:F7270Matematické metody zpracování měření D. Munzark 2/1/03+1 2P
PřF:F7790Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie K. Kubíčekz 2/0/01*4 1-
PřF:F8270Radiační biofyzika J. Humlíčekk 2/0/03+1 2P
PřF:F9600Spektroskopické studium biopolymerů K. Kubíčekk 1/0/01+1 2Z
PřF:FA602Strukturní biologie: biofyzikální aspekty K. Kubíčekk 1/0/01+1 2-
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Student zapisuje jeden předmět z nabídky. U pokročilých kurzů je možné, že jsou vypsány pouze jednou za dva roky; tuto možnost musí student včas zohlednit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5340Nerovnovážné systémy I. Kučerazk 2/0/02+2 1-
PřF:F6530Spektroskopické metody A. Dubrokak 2/1/03+1 1-
8 kreditů

Blok 2

Student zapisuje jeden předmět z nabídky. U pokročilých kurzů je možné, že jsou vypsány pouze jednou za dva roky; tuto možnost musí student včas zohlednit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6310Symetrie molekul a krystalů M. Nečaszk 2/0/02+2 2-
PřF:F8270Radiační biofyzika J. Humlíčekk 2/0/03+1 2-
8 kreditů

Blok 3

Student zapisuje jeden předmět z nabídky. U pokročilých kurzů je možné, že jsou vypsány pouze jednou za dva roky; tuto možnost musí student včas zohlednit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9190Moderní aplikace laserů J. Humlíčekk 1/0/01+1 3-
PřF:F9402Bioelektrochemie 1 K. Kubíčekk 2/0/01+1 3-
4 kredity

Pokročilý cizí jazyk

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá bloku doporučených volitelných předmětů tak, aby splnil 120 kreditů za studium; uvedení zařazení do semestru není závazné. Kromě doporučených předmětů může student volitelně zapisovat rovněž další předměty obsahově související s oborem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 2-
PřF:Bi8090Genové inženýrství P. Benešzk 2/0/02+2 4-
PřF:C8160Enzymologie I. Kučerazk 2/0/02+2 3-
PřF:C8170Enzymologie - seminář I. Kučeraz 0/2/02 3-
PřF:F8370Moderní metody modelování ve fyzice D. Munzark 2/1/03+1 4-
PřF:F8380Základy molekulového modelování a bioinformatiky N. Špačkovák 1/0/01+1 2-
PřF:F8390Metalloproteins: structure and function K. Kubíčekk 1/0/01+1 4-
PřF:F8401Bioelektrochemie 2 V. Brabeck 2/0/01+1 4-
PřF:F9603Od diagnózy k léku K. Kubíčekz 2/1/03 1-
PřF:FA600Vibrační spektroskopie biopolymerů D. Hemzalk 2/0/02+1 4-
PřF:FB820Strukturní elektronová mikroskopie J. Nováčekzk 2/0/02+2 3-
37 kreditů