PřF ANTRO Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-ANT Antropologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4502Bakalářská práce I M. Králíkz 0/5/07 5P
PřF:Bi6100Bakalářská práce II M. Králíkz 0/10/010 6P
17 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1071Seminář I M. Čutaz 0/2/02 1-
PřF:Bi1221Dějiny antropologického myšlení R. Pěničkazk 2/0/04 4Z
PřF:Bi1231Anatomie pro antropology I. M. Čutazk 2/0/05 1Z
PřF:Bi1231cAnatomie pro antropology I - cvičení M. Čutaz 0/2/02 1P
PřF:Bi1251Úvod do antropologie I P. Bollettinzk 2/0/04 1P
PřF:Bi2072Seminář II M. Čutaz 0/2/02 2-
PřF:Bi2323Histologie a embryologie pro antropology M. Čutazk 2/0/04 2P
PřF:Bi2323sHistologie a embryologie pro antropology seminář M. Čutaz 0/2/03 2-
PřF:Bi2223Antropologie a moderní trendy v biologii J. Petrzk 2/0/04 6-
PřF:Bi2232Anatomie pro antropology II M. Čutazk 2/0/05 2Z
PřF:Bi2232cAnatomie pro antropology II cvičení M. Čutaz 0/2/02 2P
PřF:Bi2251Úvod do antropologie II M. Králíkzk 2/0/04 2P
PřF:Bi2424Metody terénního výzkumu M. Jurdazk 2/0/03 2P
PřF:Bi3070Obecná genetika pro antropology P. Kuglíkk 3/0/03+1 1P
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi3170Antropologie pravěku R. Pěničkazk 2/0/04 1P
PřF:Bi3181Fyziologie I Z. Nováková- 2/0/0- 3P
PřF:Bi3181cFyziologie I cvičení Z. Novákováz 0/2/02 3-
PřF:Bi3200Základy vědecké práce M. Králíkk 2/0/04 1P
PřF:Bi3233Anatomie pro antropology III M. Čutazk 2/0/05 3Z
PřF:Bi3233cAnatomie pro antropology III cvičení M. Čutaz 0/2/02 3P
PřF:Bi3301Seminář III M. Čutaz 0/2/02 3-
PřF:Bi3434Zpracování výzkumných dat v antropologii M. Králíkz 0/2/04 4P
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 4-
PřF:Bi4182Fyziologie II Z. Novákovázk 2/0/06 4P
PřF:Bi4182cFyziologie II cvičení Z. Novákováz 0/2/02 4-
PřF:Bi4260Antropologie starověku D. Vachůtovázk 2/0/04 2Z
PřF:Bi4302Seminář IV M. Čutaz 0/2/02 4-
PřF:Bi5110Antropologie středověku R. Pěničkazk 2/0/04 3P
PřF:Bi5301Seminář V M. Čutaz 0/2/02 5-
PřF:Bi5402Dermatoglyfika M. Králíkz 0/2/02 5P
PřF:Bi6302Seminář VI M. Čutaz 0/2/02 6-
PřF:Bi6460Antropologie novověku M. Králíkzk 2/0/04 4P
PřF:Bi6502Terénní cvičení I M. Králíkz 0/0/0 30 D.8 6P
PřF:Bi6868Evoluce kosterní soustavy člověka P. Urbanovázk 2/0/04 5Z
PřF:Bi7351Metody antropologie I. P. Urbanováz 0/3/03 3P
PřF:Bi8352Metody antropologie II P. Urbanováz 0/3/03 4P
PřF:C7007Biochemie T. Kašparovskýzk 1/0/01+2 3-
PřF:LFMA011pMikroskopická anatomie - přednáška P. Vaňharazk 2/0/04 3P
PřF:MAS01Aplikovaná statistika I S. Katinazk 2/0/02+2 5P
PřF:MAS02Aplikovaná statistika II S. Katinazk 2/0/02+2 6P
PřF:MAS10cAplikovaná statistika I - cvičení pro antropology S. Katinaz 0/2/02 5-
PřF:MAS20cAplikovaná statistika II - cvičení pro antropology S. Katinaz 0/1/01 6-
142 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby splnil minimálně 180 kreditů za studium.