PřF ANTRO Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-ANT Antropologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů. Studentům bakalářského programu Antropologie se pro pochopení obecnějších biologických souvislostí doporučuje do výběru zařadit kurzy orientované zoologicky (například Bi6790 Biologie živočichů, Bi9170 Mammaliologie, Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců) a obecně metodické předměty (například: Bi9950 Úvod do bioetiky, Bi2900 Duševní vlastnictví).

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4502Bakalářská práce I M. Králíkz 0/5/07 5P
PřF:Bi6100Bakalářská práce II M. Králíkz 0/10/010 6P
17 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1071Seminář I J. Malinaz 0/2/02 1-
PřF:Bi1221Dějiny antropologického myšlení R. Pěničkazk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi1231Anatomie pro antropology I. M. Čutazk 2/0/03+2 1Z
PřF:Bi1231cAnatomie pro antropology I - cvičení M. Čutaz 0/2/02 1P
PřF:Bi1251Úvod do antropologie I J. Malinazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi2072Seminář II J. Malinaz 0/2/02 2-
PřF:Bi2120Cytologie, histologie, embryologie P. Vaňharazk 2/0/04 2P
PřF:Bi2120cCytologie, histologie, embryologie cvičení P. Vaňharaz 0/3/03 2-
PřF:Bi2223Antropologie a moderní trendy v biologii J. Petrzk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi2232Anatomie pro antropology II M. Čutazk 2/0/03+2 2Z
PřF:Bi2232cAnatomie pro antropology II cvičení M. Čutaz 0/2/02 2P
PřF:Bi2251Úvod do antropologie II M. Králíkzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi2424Metody terénního výzkumu M. Jurdazk 2/0/03 2P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1P
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi3170Antropologie pravěku R. Pěničkazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi3181Fyziologie I Z. Nováková- 2/0/0- 3P
PřF:Bi3181cFyziologie I cvičení Z. Novákováz 0/2/02 3-
PřF:Bi3200Základy vědecké práce M. Králíkk 2/0/04 1P
PřF:Bi3233Anatomie pro antropology III M. Čutazk 2/0/03+2 3Z
PřF:Bi3233cAnatomie pro antropology III cvičení M. Čutaz 0/2/02 3P
PřF:Bi3301Seminář III J. Malinaz 0/2/02 3-
PřF:Bi3434Zpracování výzkumných dat v antropologii M. Králíkz 0/2/04 5P
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 4-
PřF:Bi4132Exkurze I J. Ungerz 0/0/0 2D.2 4-
PřF:Bi4182Fyziologie II Z. Novákovázk 2/0/06 4P
PřF:Bi4182cFyziologie II cvičení Z. Novákováz 0/2/02 4-
PřF:Bi4260Antropologie starověku D. Vachůtovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi4302Seminář IV J. Malinaz 0/2/02 4-
PřF:Bi5110Antropologie středověku R. Pěničkazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi5301Seminář V J. Malinaz 0/2/02 5-
PřF:Bi5402Dermatoglyfika M. Králíkz 0/2/02 5P
PřF:Bi6302Seminář VI J. Malinaz 0/2/02 6-
PřF:Bi6460Antropologie novověku M. Králíkzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi6502Terénní cvičení I M. Králíkz 0/0/0 30 D.8 6P
PřF:Bi6868Evoluce kosterní soustavy člověka P. Urbanovázk 2/0/02+2 5Z
PřF:Bi7351Metody antropologie I. P. Urbanováz 0/3/03 3P
PřF:Bi8352Metody antropologie II P. Urbanováz 0/3/03 4P
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:LFMA011pMikroskopická anatomie - přednáška P. Vaňharazk 2/0/04 3P
PřF:MAS01Aplikovaná statistika I S. Katinazk 2/0/02+2 5P
PřF:MAS02Aplikovaná statistika II S. Katinazk 2/0/02+2 6P
PřF:MAS10cAplikovaná statistika I - cvičení pro antropology S. Katinaz 0/2/02 5-
PřF:MAS20cAplikovaná statistika II - cvičení pro antropology S. Katinaz 0/1/01 6-
147 kreditů

Povinně-volitelné předměty