Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
PřF MMOD Modelování a výpočty
Název anglicky: Modelling and computations
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Společná část (60-80 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I S. Katinazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/24+2 4Z
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/1/03+2 1Z
PřF:M7960Dynamické systémy J. Kalaszk 2/2/04+2 2Z
PřF:M7987Statistické modely životního pojištění S. Katinazk 2/1/03+2 2Z
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 4Z
28 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/1/03+2 1P
PřF:M7116Maticové populační modely Z. Pospíšilk 2/02+1 1P
PřF:M6868Spojité deterministické modely II Z. Pospíšilk 2/2/04+1 2P
PřF:M8PNM2Pokročilé numerické metody II S. Katinazk 2/2/04+2 2P
PřF:M9BCFTeorie bifurkací, chaos a fraktály Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 3P
25 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5160Obyčejné diferenciální rovnice I J. Kalaszk 2/2/04+2 --
PřF:M6150Funkcionální analýza I M. Veselýzk 2/1/03+2 --
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/0/02+2 --
PřF:M7160Obyčejné diferenciální rovnice II M. Veselýzk 2/1/05 --
PřF:M9140Teoretická numerická analýza I I. Horovázk 2/02+2 --
PřF:M9PNM3Pokročilé numerické metody III S. Katinazk 2/13+2 --
PřF:MF004Matematické modely ve financích I. Horovázk 2/0/02+2 --
33 kreditů