PřF UCBV Biologie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF B-UCB Biologie se zaměřením na vzdělávání

Oborové předměty

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1030Fylogeneze a diverzita bezobratlých M. Horsákzk 3/0/03+2 3Z
PřF:Bi1030cFylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/2/02 3P
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Balážzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 3P
PřF:Bi1090Fylogeneze a diverzita řas a hub P. Hroudazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1090cFylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení P. Hroudaz 0/2/02 1P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1P
PřF:Bi2030Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin P. Burešzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi2030cFylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení O. Rotreklováz 0/2/02 2P
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Duškovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1P
PřF:Bi2090Fylogeneze a diverzita obratlovců T. Bartoničkazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi2090cFylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení T. Bartoničkaz 0/2/02 4P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4P
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 5Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
58 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8430Školní biologické pokusy Z. Lososováz 0/2/02 5P
2 kredity