PřF GEDYK Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB911Pokročilý seminář z tektoniky R. Melicharz 0/33 --
PřF:GD261Aktuální otázky tektoniky - samostudium R. Melicharz 0/02 --
PřF:GD311Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium S. Nehybaz 0/0/02 --
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 --
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 0/0/02 --
11 kreditů