PřF HUBI Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 5P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin P. Hroudazk 3/0/03+2 3-
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Balážzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Duškovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4020cMolekulární biologie - cvičení T. Botkaz 0/2/02 4-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 3-
PřF:C4223Základní laboratorní výpočty pro biology V. Sedláčekz 0/1/01 1-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E5540Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5-
89 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1055Úvod do studia specializace Biologie člověka E. Drozdováz 0/1/01 1-
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1-
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi3336Specializační seminář Biologie člověka 1 E. Drozdováz 0/2/02 5P
PřF:Bi3337Specializační seminář Biologie člověka 2 E. Drozdováz 0/2/02 6P
PřF:Bi4121Anatomie člověka I E. Drozdováz 2/0/02 1P
PřF:Bi4121cAnatomie člověka I cvičení E. Drozdováz 0/2/02 1-
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi5000cBioinformatika - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 5-
PřF:Bi5121Anatomie člověka II E. Drozdovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi5121cAnatomie člověka II - cvičení E. Drozdováz 0/2/02 2-
PřF:Bi5123Základní antropologická metodika I E. Drozdovázk 0/3/03+2 3P
PřF:Bi6121Základní antropologická metodika II E. Drozdovázk 0/3/03+2 4P
PřF:Bi6123Auxologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi6124Laboratorní praxe v historické antropologii E. Drozdováz 0/2/02 4-
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 6P
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 6-
PřF:Bi7126Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání E. Drozdovázk 2/0/02+2 2P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů pro specializaci Biologie člověka do výše 8 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/2/02 4-
PřF:Bi5402Dermatoglyfika M. Králíkz 0/2/02 5-
PřF:Bi8124Terénní praxe v historické antropologii I E. Drozdováz 0/0/0 1 týden.2 2-
PřF:Bi8125Terénní praxe v historické antropologii II E. Drozdováz 0/0/0 1 týden.2 4-
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8920cPokročilé mikroskopické metody - cvičení J. Neradilz 0/2/02 2-
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 1-
PřF:E5540cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/01 5-
17 kreditů