Bi3030c Fyziologie živočichů - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Netušil (pomocník)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi3030 Fyziologie živočichů || NOW ( Bi3030 Fyziologie živočichů )) || ( Bi3030en Animal Physiology || NOW ( Bi3030en Animal Physiology )) && ! B5130 Fyziologie živočichů a člověka && (! Bi3031 Demonstrační úlohy z FŽ || ! NOW ( Bi3031 Demonstrační úlohy z FŽ ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: - ukázat základní praktické dovednosti práce ve fyziologické laboratoři. - demonstrovat znalost laboratorní práce na živém materiálu, včetně sběru a vyhodnocení dat - na základě výsledků formulovat relevantní závěry - diskutovat základní fyziologické principy probíraných dějů
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: - ukázat základní praktické dovednosti práce ve fyziologické laboratoři. - demonstrovat znalost laboratorní práce na živém materiálu, včetně sběru a vyhodnocení dat - na základě výsledků formulovat relevantní závěry - diskutovat základní fyziologické principy probíraných dějů
Osnova
  • 1. Kolorimetrické stanovení množství celkových bílkovin v séru a hemolymfě hmyzu. 2. Fyziologie svalového stahu - záznam činnosti kosterního svalu. 3. Fyziologie svalového stahu - záznam činnosti srdečního svalu. 4. Elektrokardiografie - záznam elektrické činnosti srdce člověka. 5. Metabolizmus - stanovení spotřeby kyslíku člověka a hmyzu. 6. Ventilace - stanovení funkčních parametrů ventilace člověka. 7. Regulace glykémie - glykemická křivka u člověka a myši. 8. Vazomotorické řízení a krevní tlak - pletysmografie prstu. 9. Krevní obraz. 10. Krevní skupiny. 11. Reflexy. Stanovení reakční doby pomocí elektromyogramu. 12. Smysly. Zorné pole, spektrální citlivost lidského sluchu.
Literatura
  • ŠIMEK, Vladimír, Martin VÁCHA a Jana BENEŠOVÁ. Praktická cvičení z fyziologie živočichů a člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 52 s. ISBN 8021012137. info
Výukové metody
Teoretický úvod Individuálně nebo demonstračně prováděné experimenty
Metody hodnocení
Cvičení v rozsahu dvou hodin týdně zakončené zápočtem. Účast je povinná.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1433/test/serv05/um/vacha/outweb/index.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi3030c