PřF UCFH Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCF Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Povinné.

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Společný PPD základ

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika Z. Šalamounováz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 2P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
12 kreditů

Praxe

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 5-
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
4 kredity

Oborové předměty

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1030Mechanika J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Termika a molekulová fyzika A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 3P
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2P
PřF:F3081Teoretická mechanika F. Hrochzk 2/1/04 3Z
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 J. Novákz 0/3/05 3P
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
PřF:F4082Elektrodynamika a teorie relativity M. Krbekzk 2/1/04 4Z
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 P. Dvořákz 0/3/05 4P
PřF:F5082Základy kvantové mechaniky T. Hoderzk 2/2/05 5Z
PřF:F6082Termodynamika a statistická fyzika A. Lacinazk 2/1/04 6Z
67 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Student volí blok předmětů v souladu se zaměřením své bakalářské práce.

Bakalářská práce UFKL

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251KBakalářská práce 1 J. Humlíčekz 0/0/05 5P
PřF:F6252KBakalářská práce 2 J. Humlíčekz 0/0/06 6P
11 kreditů

Bakalářská práce UFE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251EBakalářská práce 1 D. Trunecz 0/0/05 5P
PřF:F6252EBakalářská práce 2 D. Trunecz 0/0/06 6P
11 kreditů

Bakalářská práce UTFA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251TBakalářská práce 1 R. von Ungez 0/0/05 5P
PřF:F6252TBakalářská práce 2 R. von Ungez 0/0/06 6P
11 kreditů

Matematický blok

Povinně zapisují studenti v kombinaci bez Matematiky, tito studenti z bloku Oborové předměty mohou volit namísto F2050, F3060 a F4050 předměty v menším rozsahu F2070, F3100 a F4100.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1711Matematika 1 P. Musilovázk 3/3/04+2 1Z
PřF:F2712Matematika 2 P. Musilovázk 4/3/06+2 2Z
14 kreditů

Volitelné předměty

Student volí předměty do 75 kreditů za předměty z aprobačního oboru Fyzika.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1031Matematika o krok napřed J. Musilováz 2/02 1-
PřF:F1080Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 P. Konečnýk 1/01+1 1-
PřF:F1400Programování P. Mikulíkz 1/2/03 1-
PřF:F1421Základní matematické metody ve fyzice 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 1-
PřF:F1530Zajímavá fyzika B T. Tyck 2/0/01+1 1-
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2080Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 P. Konečnýk 1/0/01+1 2-
PřF:F2422Základní matematické metody ve fyzice 2 J. Musilovázk 3/0/03+2 2-
PřF:F3089Středoškolská fyzika podruhé 1 J. Musilovák 1/2/04 3-
PřF:F3430Elektřina v experimentu pro učitele P. Konečnýz 0/11 3-
PřF:F3450Elektronika v praxi středoškolského učitele D. Trunecz 0/1/01 3-
PřF:F5055Bakalářské repetitorium 1 J. Musilovák 1/1/03 5-
PřF:F5200Fyzika kolem osobního automobilu - základní kurs fyziky v aplikaci P. Konečnýk 2/0/01+1 5-
PřF:F6055Bakalářské repetitorium 2 J. Musilovák 1/1/03 6-
36 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Student volí předměty z druhého aprobačního oboru za min. 15 kreditů, jako příklad uvedeny předměty z Matematiky.

Blok 1

Při studiu v kombinaci s matematikou student povinně absolvuje vybrané předměty z následující nabídky v minimální hodnotě nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/2/02 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M6130Výpočetní statistika M. Budíkovázk 2/2/03+2 --
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 --
PřF:MUC01Letní škola R. Kučeraz 0/0/01 --
PřF:MUC15Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/04 --
22 kreditů