PřF SGRRO Sociální geografie a regionální rozvoj
Název anglicky: Social geography and regional development
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-SGR Sociální geografie a regionální rozvoj

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1002Diplomová práce z geografie 4 V. Herberz 0/1616 4-
PřF:Z1002xDiplomová práce z geografie 4 - odevzdání V. Herberz 0/0- 4-
PřF:Z7001Diplomová práce z geografie 1 V. Herberz 0/2/02 1-
PřF:Z8001Diplomová práce z geografie 2 V. Herberz 0/44 2-
PřF:Z9002Diplomová práce z geografie 3 V. Herberz 0/88 3-
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0017HDiplomový seminář 1 O. Mulíčekz 0/22 1-
PřF:Z0018HDiplomový seminář 2 O. Mulíčekz 0/22 3-
PřF:Z7017HOborový geografický seminář 1 P. Daněkz 0/22 2-
PřF:Z9017HOborový geografický seminář 2 P. Daněkz 0/22 4-
PřF:Z0096Sociálně geografická regionalizace P. Daněkzk 2/1/05 1P
PřF:Z0104Regionální politika a regionální rozvoj J. Trojanzk 2/1/05 1P
PřF:Z0105Rurální geografie A. Věžníkzk 2/15 3Z
PřF:Z0136Územní plánování a urbanismus O. Mulíčekzk 2/1/05 3P
PřF:Z0138Socioekonomické změny regionů České republiky O. Šerýk 1/23 1P
PřF:Z4044Geografie města O. Mulíčekk 2/1/04 2P
PřF:Z5100Kritická geografie globalizace a lokalizace P. Daněkk 2/14 2P
PřF:Z7043Sociálně geografické souvislosti demografických změn J. Malýzk 1/1/04 2-
PřF:Z7105Regionální politika v EU a ČR O. Šerýzk 2/1/05 2Z
PřF:Z7111Kvalitativní analýza dat R. Osmank 1/2/04 1P
PřF:Z7890Metody a techniky v sociální a regionální geografii O. Mulíčekz 0/2/02 1P
PřF:Z7891Každodenní mobilita O. Mulíčekk 2/1/04 4P
PřF:Z7894Geoinformační technologie v sociální geografii P. Kubíčekzk 2/1/05 --
PřF:Z7895Programy a projekty přeshraniční spolupráce M. Jeřábekz 1/1/02 2P
PřF:Z8222Geografie času R. Osmank 2/1/04 2P
PřF:Z8818Aplikovaná geoinformatika T. Řezníkzk 1/2/05 2P
PřF:Z9876Pohraničí a přeshraniční spolupráce M. Jeřábekzk 2/1/05 1P
79 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Jazyková příprava

Studenti navazujícího magisterského programu musí před podáním přihlášky ke státní závěrečné zkoušce úspěšně složit zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 nebo zkoušku 2. úrovně z jiného cizího světového jazyka (JF002, JN002, JR002, JS002).
Studentům navazujícího magisterského studia, kteří složili zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 již v bakalářském studiu, bude tato zkouška uznána na základě písemné žádosti i pro studium magisterské.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 2-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 2-
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 2-
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 2-
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 2-
10 kreditů

Volitelné předměty

Student si volí předměty tak, aby splnil podmínku 120 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0027Geografická analýza trhu práce O. Šerýzk 1/2/05 3-
PřF:Z0152Terénní výzkum mikroregionu P. Daněkz 0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z5037Geografický seminář k veřejné správě O. Šerýz 0/2/02 4-
PřF:Z7262Geoinformatika ve veřejné správě P. Kubíčekzk 2/0/04 1-
PřF:Z7777Právo životního prostředí O. Svobodovázk 2/1/05 --
PřF:Z7893Sociální a regionální geografie střední Evropy M. Jeřábekz 1/1/02 4-
PřF:Z8989Vybrané problémy kartografické vizualizace Z. Stachoňzk 2/1/05 2-
PřF:Z9877Sociogeografický výzkum českého pohraničí M. Jeřábekk 1/13 2-
PřF:ZX100Odborná praxe z geografie a kartografie P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 3-
31 kreditů