PřF UCZH Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-UCZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška N. Mojžíšovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C2000Chemie a společnost J. Literákzk 2/0/02+2 --
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 --
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 --
PřF:Z1313Přírodní hrozby a rizika v krajině - online V. Herberz 1/1/02 --
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 --
24 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 --
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 --
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 --
PdF:SZ6080Podpora nadaných žáků ve výuce E. Trnovák 0/2/03 --
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 --
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 --
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 --
11 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 --
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 --
PřF:XS450Komunikační trénink H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
8 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I V. Švandováz 0/0/45 --
PřF:XS092Školský management J. Šťávak 2/0/02 --
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 --
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 --
11 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7020Diplomová práce ze zeměpisu 1 K. Láskaz 0/2/02 1P
PřF:Z0019Diplomová práce ze zeměpisu 2 K. Láskaz 0/44 2P
PřF:Z0020Diplomová práce ze zeměpisu 3 K. Láskaz 0/6/06 3P
PřF:Z1003Diplomová práce ze zeměpisu 4 K. Láskaz 0/148 4P
PřF:Z1003xDiplomová práce ze zeměpisu 4 - odevzdání K. Láskaz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Praxe

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9001Pedagogická praxe ze zeměpisu 1 V. Herberz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Z9012Pedagogická praxe ze zeměpisu 2 V. Herberz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 --
11 kreditů

Oborové předměty

povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z2012Regionální geografie ČR M. Jeřábekzk 4/1/08 2Z
8 kreditů

povinně-volitelné předměty

Z bloku povinně-volitelných předmětů student absolvuje alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0040Geografie Evropy J. Burianovázk 2/1/05 2P
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie A. Věžníkzk 2/1/05 1P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 2P
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 1P
20 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7011Geografické kurikulum V. Herberk 1/13 1P
PřF:Z7150ICT v geografickém vzdělávání V. Herberz 0/2/02 1P
PřF:Z0012Vedení geografické výuky V. Herberk 1/2/03 2P
PřF:Z0028Regionální případové studie V. Herberz 0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0149Geografické projekty a cvičení V. Herberz 0/2/02 3P
12 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9015PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium K. Láska- 0/0- 4-
PřF:Z9015UZMagisterská zkouška - obor UZ K. LáskaSZk 0/0- 4-
0 kreditů