PřF MFINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Úvodní informace / Pokyny

Studenti jsou povinni absolvovat společnou i specializační část studijního programu.

Společná část (90-120kr.)

Student si vybírá z volitelných předmětů MU, přednostně z předmětů PřF a FI, do celkových 120 kreditů za společnou část.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny povinné předměty společné části.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1100Matematická analýza I R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 1Z
PřF:M1110Lineární algebra a geometrie I J. Pasekazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M1120Diskrétní matematika D. Krumlzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M1130Seminář z matematiky I D. Krumlz 0/2/02 1-
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 2Z
PřF:M2120Finanční matematika I M. Veselýzk 2/1/05 2Z
PřF:M2150Algebra I R. Kučerazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M3100Matematická analýza III P. Hasilzk 4/2/06+3 3Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4180Numerické metody I J. Zelinkazk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4100Matematická analýza IV R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 4Z
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět společné části.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/25+2 1-
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 1-
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 1-
PřF:M2160Úvod do programování II J. Pelikánk 2/2/04+1 2-
23 kreditů

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni zapsat si oba předměty v této sekci a vypracovat bakalářskou práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 5P
PřF:M61XXBakalářská práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 6P
10 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny povinné předměty specializační části.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M6110Pojistná matematika S. Zlatošovázk 2/1/03+2 4P
PřF:M5120Lineární statistické modely I D. Krauszk 2/2/04+2 5P
PřF:M5123Finanční matematika II S. Zlatošovázk 2/1/03+2 5P
PřF:M5KPMKapitoly z pojistné matematiky S. Zlatošovázk 2/0/02+2 5P
PřF:M8DM1Data mining I R. Navrátilzk 2/2/04+2 6P
ESF:MPF_TEPOTeorie portfolia L. Benadazk 2/2/06 6P
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 3-
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 4-
PřF:M5180Numerické metody II I. Selingerovázk 2/1/03+2 4-
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 5-
PřF:M6130Výpočetní statistika M. Budíkovázk 2/2/03+2 5-
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 5-
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 6-
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 6-
43 kreditů