PřF HUBI Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-BCL Biologie člověka

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0122Diplomová práce HUBI IV E. Drozdováz 0/18/010 4Z
PřF:Bi0195Magisterská státní závěrečná zkouška z Biologie člověka E. Drozdová- 0/0/0- 4Z
PřF:Bi7122Diplomová práce HUBI I E. Drozdováz 0/6/03 1Z
PřF:Bi8122Diplomová práce HUBI II E. Drozdováz 0/5/04 2Z
PřF:Bi9122Diplomová práce HUBI III E. Drozdováz 0/11/07 3Z
24 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A01Úvod do studia archeologie K. Šabatováz 2/0/03 1-
PřF:Bi0124Forenzní genetika E. Drozdovázk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi0580Vývojová genetika B. Vyskotzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi5124Antropogenetika v praxi E. Drozdováz 1/0/0 4 přednášky za semestr.1 2-
PřF:Bi5130Základy práce s lidskou aDNA E. Drozdovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi5201Humánní osteologie E. Drozdovázk 0/3/03+2 1Z
PřF:Bi6124Laboratorní praxe v historické antropologii E. Drozdováz 0/2/02 1-
PřF:Bi6126Laboratorní praxe při práci s aDNA E. Drozdovák 0/2/03 2Z
PřF:Bi6290Paleogenetika člověka P. Lízalzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi6810Seminář k diplomové práci HUBI II E. Drozdováz 0/2/02 2P
PřF:Bi6812Seminář k diplomové práci HUBI IV E. Drozdováz 0/2/02 4P
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7123Klinická antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7127Seminář k diplomové práci HUBI I E. Drozdováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7128Seminář k diplomové práci HUBI III E. Drozdováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7250Lékařská genetika a genetické poradenství P. Kuglíkzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi7312Praktikum z molekulární biologie eukaryot P. Benešz 0/2/02 1Z
PřF:Bi7360Další metody v historické antropologii E. Drozdovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi7820Genetika populací P. Lízalzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi7820cPraktikum z genetiky populací P. Lízalz 0/2/02 2P
PřF:Bi8123Terénní praxe v historické antropologii III E. Drozdováz 0/0/0 1 týden.5 2-
PřF:Bi8128Exkurze - HUBI E. Drozdováz 0/0/0 3 dny.3 2-
PřF:Bi8145Základy dentální antropologie E. Drozdovázk 1/0/01+2 4P
PřF:Bi8145cZáklady dentální antropologie cvičení E. Drozdováz 0/1/01 4P
PřF:Bi8270Biologická variabilita člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8610cEvoluce člověka cvičení E. Drozdováz 0/2/02 4-
PřF:Bi8620Evoluce člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi9121Antropologie výživy a rytmických změn E. Drozdovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9127Hodnocení statistických dat v Biologii člověka E. Drozdovázk 0/2/02 3P
PřF:Bi9325Molekulární genetika člověka P. Kuglíkzk 2/0/02+2 3P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
94 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pokročilý cizí jazyk

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška N. Mojžíšovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů