Bi9122 Diplomová práce HUBI III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/11/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Falk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( JA002 Pokročilá angličtina - zk ) || NOW ( JF002 Pokročilá francouzština- zk ) || NOW ( JN002 Pokročilá němčina - zk ) || NOW ( JR002 Pokročilá ruština - zkouška ) || NOW ( JS002 Pokročilá španělština - zk )) || ( JA002 Pokročilá angličtina - zk || JF002 Pokročilá francouzština- zk || JN002 Pokročilá němčina - zk || JR002 Pokročilá ruština - zkouška || JS002 Pokročilá španělština - zk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich magisterské diplomové práci.
Výstupy z učení
Kurz je čtyřsemestrový a na konci student odevzdá magisterskou diplomovou práci, která bude zpracovaná ve stavu vhodném k předložení k obhajobě.
Osnova
  • Hlavní náplní kurzu je experimentální práce na tématu magisterské diplomové práce, dále sběr literatury a sepsání bakalářské práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu diplomové magisterské práce každému studentovi individuálně.
Výukové metody
teoretická připrava, práce v laboratoři, konzultace.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi9122