PřF MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 1-
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 2-
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 3-
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 4-
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
PřF:M7300Globální analýza J. Slovákzk 4/2/210 1Z
PřF:M7350Algebra III J. Rosickýzk 2/1/05 1Z
PřF:M8300Parciální diferenciální rovnice M. Kolářzk 4/2/210 2Z
PřF:M8350Algebra IV J. Rosickýzk 2/1/05 2Z
PřF:MSZZ_MNMagisterská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky J. Paseka- 0/0/0- 4-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Student, který si zvolí tento blok, musí úspěšně absolvovat tři z předmětů v tomto bloku a celkem získat minimálně 40 kreditů z následujících šesti bloků: Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok Aplikovaná matematika a Blok Informatika.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 3P
PřF:M6800Variační počet R. Šimon Hilscherzk 2/1/05 2P
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/1/05 1P
PřF:M7160Obyčejné diferenciální rovnice II M. Veselýzk 2/1/05 2P
PřF:M7180Funkcionální analýza II M. Veselýzk 2/1/05 1P
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 4P
PřF:M8130Algebraická topologie M. Čadekzk 2/2/06 --
38 kreditů

Blok 2

Student, který si zvolí tento blok, musí úspěšně absolvovat tři z předmětů v tomto bloku a celkem získat minimálně 40 kreditů z následujících šesti bloků: Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok Aplikovaná matematika a Blok Informatika.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7110Diferenciální geometrie J. Slovákzk 2/2/06 2P
PřF:M7180Funkcionální analýza II M. Veselýzk 2/1/05 1P
PřF:M7270Komplexní analýza II M. Kolářzk 2/2/06 1P
PřF:M8120Spektrální analýza II M. Kolářzk 2/1/03+2 2P
PřF:M8130Algebraická topologie M. Čadekzk 2/2/06 2P
PřF:M8140Algebraická geometrie J. Slovákzk 2/2/06 2P
34 kreditů

Blok 3

Student, který si zvolí tento blok, musí úspěšně absolvovat tři z předmětů v tomto bloku a celkem získat minimálně 40 kreditů z následujících šesti bloků: Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok Aplikovaná matematika a Blok Informatika.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7150Teorie kategorií J. Rosickýzk 2/2/06 1P
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 2P
PřF:M7230Galoisova teorie R. Kučerazk 2/2/06 2P
PřF:M8130Algebraická topologie M. Čadekzk 2/2/06 2P
PřF:M8140Algebraická geometrie J. Slovákzk 2/2/06 2P
30 kreditů

Blok 4

Student, který si zvolí tento blok, musí úspěšně absolvovat tři z předmětů v tomto bloku a celkem získat minimálně 40 kreditů z následujících šesti bloků: Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok Aplikovaná matematika a Blok Informatika.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0170Kryptografie J. Pasekazk 2/1/05 2P
PřF:M7150Teorie kategorií J. Rosickýzk 2/2/06 1P
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 2P
PřF:M8170Teorie kódování J. Pasekazk 2/1/05 2P
PřF:M8190Algoritmy teorie čísel R. Kučerazk 2/2/06 2P
28 kreditů

Blok Aplikovaná matematika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 --
24 kreditů

Blok Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA006Vybrané kapitoly z teorie automatů M. Křetínskýzk 2/1/03+2 --
FI:IA012Složitost I. Černázk 2/0/13+2 --
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy I. Černázk 2/02+2 --
FI:IB102Automaty a gramatiky J. Strejčekzk 2/2/03+2 --
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 --
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 --
29 kreditů