PřF ABCHM Aplikovaná biochemie
Název anglicky: Applied biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-BIC Biochemie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5014Bakalářská práce z biochemie I J. Lochmanz 0/0/55 5P
PřF:C6014Bakalářská práce z biochemie II J. Lochmanz 0/0/1010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, bakalářská práce apod.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:C1471Aplikovaná matematika pro biochemiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 2-
PřF:C1472Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář R. Svobodováz 0/1/01 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1P
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 1P
PřF:C1660Základy analytické chemie K. Novotnýzk 2/0/02+2 3P
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2P
PřF:C3181Biochemie I P. Skládalzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4182Biochemie II P. Skládalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C4185Seminář k bakalářské práci I P. Bouchalz 0/2/02 4P
PřF:C4220Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/77 4P
PřF:C4221Biochemická laboratorní technika J. Lochmanz 0/0/44 2P
PřF:C4222Základní laboratorní výpočty V. Sedláčekz 0/1/02 1P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C6185Seminář k bakalářské práci II P. Bouchalz 0/2/02 6P
PřF:C7879Zpracování experimentálních dat K. Dadákovázk 1/0/01+2 4P
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 3P
PřF:F2120Fyzika Z. Bochníčekk 2/1/03+1 1-
PřF:M1035Matematika pro biochemiky M. Čadekzk 2/2/06 1-
73 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat povinně volitelné předměty minimálně v hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2132Úvod do bioinformatiky - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 2-
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 2-
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 2-
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 3-
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 3-
9 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 180 kreditů.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4030Úvod do metod molekulární biologie R. Pantůčekk 1/0/01 4-
PřF:Bi4030cLaboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky R. Pantůčekz 0/3/03 5-
PřF:Bi5710Mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi7430Molekulární biotechnologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi7430cMolekulární biotechnologie - cvičení J. Damborskýz 0/4/04 5-
PřF:C3120Analytická chemie - praktikum P. Lubalz 0/0/22 3-
PřF:C3190Biochemie I - seminář Z. Farkaz 0/1/01 3-
PřF:C4200Biochemie II - seminář Z. Farkaz 0/1/01 4-
PřF:C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/55 4-
PřF:C6200Biochemické metody Z. Farkazk 4/0/04+2 6Z
PřF:C6221Klinická biochemie I M. Wimmerovázk 2/0/02+2 5P
PřF:C6230Klinická biochemie - cvičení J. Tomandlz 0/4/04 5P
PřF:C7170Struktura a funkce buňky O. Šerýzk 2/0/04 1Z
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi5710cMikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/2/02 5-
PřF:Bi6180Biologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi6180cBiologie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 2-
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi6790cBiologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 2-
PřF:Bi7015Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin M. Fojtazk 2/0/02+2 3-
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 4-
PřF:C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/55 5-
PřF:C6020Jaderná chemie - praktikum J. Příhodaz 0/0/33 4-
PřF:C7185Neurobiologie O. Šerýzk 2/0/04 3-
PřF:C7860Rostlinná biochemie J. Lochmanzk 2/0/02+2 6-
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 4-
46 kreditů