Bi4030c Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tibor Botka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Havránková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi4020 Molekulární biologie || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie )) && ( Bi4030 Úvod do metod mol. biol. || NOW ( Bi4030 Úvod do metod mol. biol. ))
Znalost molekulární struktury nukleových kyselin a genomu. Znalost základních mikrobiologických technik jako kultivace bakterií a stanovení titru bakteriální suspenze. Znalost výpočtů složení chemických roztoků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty provádět základní metody molekulární biologie. Obsahuje praktické úlohy sloužící k osvojení si základních metodických postupů, především izolace a manipulace s nukleovými kyselinami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
izolovat plazmidovou DNA v dostatečné kvalitě a množství;
analyzovat izolovaný genetický materiál základními molekulárně biologickými metodami, jako je štěpení restrikčními endonukleázami a ELFO;
připravit dostatečné množství amplikonu genu zájmu pomocí PCR;
vytvořit konstrukt vektorového plazmidu a inzertu genu zájmu a provést transformaci kompetentních buněk;
využít teoretické znalosti dalších metod a principů v následné laboratorní praxi
Osnova
 • 1. Význam a příprava roztoků používaných v molekulární biologii.
 • 2. Izolace plazmidového vektoru (pUC18, pBluescript). Stanovení čistoty a koncentrace DNA.
 • 3. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami a agarózová gelová elektroforéza DNA.
 • 4. Konstrukce restrikční mapy, izolace DNA z gelů.
 • 5. Klonování ve vektorech řady pUC, transformace, selekce klonů.
 • 6. Ultracentrifugace v hustotním gradientu.
 • 7. Izolace bakteriální (genomové) DNA pro DNA fingerprinting.
 • 8. PCR (polymerázová řetězová reakce) a její modifikace PCR-RFLP, AP-PCR.
Literatura
 • SAMBROOK, J., E.F. FRITSCH a T. MANIATIS. Molecular Cloning. A laboratory Manual. Second Edition. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. ISBN 0-87969-309-6. info
Výukové metody
Praktická výuka probíhá v laboratoři molekulární biologie v pětihodinových blocích, půl semestru pro každou seminární skupinu. Studenti pracují podle předem prostudovaných protokolů.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je vyžadována 100% účast na praktických cvičeních, vypracování souhrnného protokolu, jehož součástí jsou také prakticky orientované otázky, na které je potřeba správně odpovědět.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi4030c