PřF ZPZEC Environmentální chemie a toxikologie
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-ZPZ Životní prostředí a zdraví

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E5010Bakalářská práce z ŽP & zdraví I J. Hofmanz 0/0/55 5P
PřF:E6010Bakalářská práce z ŽP & zdraví II J. Hofmanz 0/0/55 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E1000ŽP & zdraví I - Globální environmentální výzvy a jejich řešení J. Hofmanzk 0/2/02+2 1Z
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost P. Šebejz 0/1/01 1-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1P
PřF:E1030Základní chemické výpočty v environmentálních vědách P. Šebejz 0/2/02 1P
PřF:C1460Úvod do matematiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 1P
PřF:C1480Úvod do matematiky - seminář R. Svobodováz 0/2/02 1-
PřF:E2000ŽP & zdraví II - Environmentální politiky, strategie a nástroje K. Šebkovák 0/1/01+1 2P
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost P. Šebejz 0/1/01 2P
PřF:E2030ŽP & zdraví - týdenní terénní cvičení J. Hofmanz 0/0/0 1T.4 2P
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 2P
PřF:E3000nŽP & zdraví III - Sociální, ekonomický a politický kontext M. Bittnerk 0/1/01+1 3P
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení P. Šebejz 0/1/01 3P
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3Z
PřF:C3620Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/3/03 3P
PřF:E4020Soft-skills IV - Prezentační dovednosti J. Uríkz 0/1/01 4P
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:E5540Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5Z
PřF:E5540cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/01 5P
PřF:E5040Složky životního prostředí a jejich znečištění B. Vranazk 2/0/02+2 5Z
PřF:E5000Oborový seminář ŽP & zdraví bc-I J. Hofmanz 0/2/02 5P
PřF:E6000Oborový seminář ŽP & zdraví bc-II J. Hofmanz 0/2/02 6P
66 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby získal nejméně 180 kreditů za studium. Studentům se doporučuje vybrat předměty ze skupiny povinných předmětů specializace Environmentální zdraví.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2021Organická chemie I K. Paruchzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2022Organická chemie I - seminář S. Jankůz 0/2/02 2P
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2P
PřF:C3050Organická chemie II K. Paruchzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytická chemie I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3110Analytická chemie I - seminář V. Kanickýz 0/1/01 3P
PřF:C1635Analytická chemie - praktikum T. Vaculovičz 0/3/03 3P
PřF:C4050Analytická chemie II P. Lubalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář H. Semrádz 0/2/02 2P
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi6790cBiologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 4P
PřF:E5041Složky životního prostředí a jejich znečištění - cvičení B. Vranaz 0/1/01 5P
PřF:Bi6180Biologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi6180cBiologie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 4P
PřF:E4060Environmentální zdravotní aspekty H. Pikhartk 0/1/01+1 6P
PřF:E5080General Ecotoxicology L. Bláhazk 2/0/02+2 5P
PřF:E5081Obecná ekotoxikologie - cvičení L. Bláhaz 0/0/33 5P
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 6P
PřF:E6051Osud toxických látek v prostředí - cvičení P. Šebejz 0/1/01 6P
63 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 --
PřF:E2040Introduction to Epidemiology and Environmental Health J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E2041Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice J. Klánováz 0/2/02 --
PřF:E2050Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie P. Bořilová Linhartováz 0/0/33 --
PřF:E3040Ochrana veřejného zdraví M. Bobákzk 2/0/02+2 --
22 kreditů