PřF CHFYZI Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III P. Lubalz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV P. Lubalz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Diplomové semináře, školení, exkurze, praxe

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu je udělován na základě úspěšného vykonání testu a je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, diplomová práce apod.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C6960Odborná praxe J. Pinkasz 0/0/0 3 týdny.- 2-
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III P. Lubalz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV P. Lubalz 0/2/02 4-
8 kreditů

Jazyková zkouška

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů pokročilé jazykové zkoušky. Na tuto zkoušku se student připravuje buď individuálně, nebo může využít nabídky volitelných předmětů JAC03/JAC04 Angličtina pro chemiky 3/4 či jejich obdoby pro jiné jazyky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 1-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum P. Táborskýz 0/0/55 2P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
19 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5300Statistická termodynamika J. Pavlůzk 2/0/02+2 1P
PřF:C6320Chemická kinetika J. Sopoušekzk 2/0/02+2 2P
PřF:C6330Chemická kinetika - seminář J. Sopoušekz 0/1/01 2-
PřF:C9550Quantum Chemistry and Spectroscopy M. Munzarovázk 2/0/02+2 3-
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 2-
PřF:C5340Nerovnovážné systémy I. Kučerazk 2/0/02+2 1P
PřF:C6740Elektrické vlastnosti atomů a molekul L. Trnkovázk 2/0/02+2 2-
PřF:C7050Elektroanalytické metody P. Lubalzk 2/0/02+2 1-
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 --
PřF:C5303Pokročilé modelování pevných látek J. Pavlůzk 1/1/02+2 --
PřF:C5305Computational Thermodynamics J. Pavlůzk 2/02+2 --
PřF:C5320Theoretical concepts of NMR L. Žídekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5321Theoretical concepts of NMR seminar L. Žídekz 0/2/02 --
PřF:C6132Aplikace hardwarových a softwarových prvků v měřicích systémech J. Hrbáčk 1/1/02+1 --
PřF:C6310Symetrie molekul a krystalů M. Nečaszk 2/0/02+2 --
PřF:C6745Fyzikálně-chemické aspekty elektrochemických metod L. Trnkovázk 2/0/02+2 --
PřF:C6790Hmotnostní spektrometrie P. Brožzk 2/0/02+2 --
PřF:C7280Elektrodová kinetika L. Trnkovázk 2/0/02+2 --
PřF:C7410Structure and Reactivity P. Klánzk 2/0/02+2 --
PřF:C7415Structure and Reactivity - seminar P. Klánz 0/1/01 --
PřF:C8080Analytická elektronová mikroskopie J. Buršíkzk 2/0/02+2 --
PřF:C8102Speciální metody - praktikum K. Novotnýz 0/0/55 --
PřF:C9540Introduction to Computational Quantum Chemistry R. Marekk 1/0/34+1 --
55 kreditů