PřF OPBOT Ochrana přírody - botanika
Název anglicky: Nature Conservation - Botany
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-OCH Ochrana přírody

Společná část (60-80 kr.)

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby dosáhl 80 kreditů za Společnou část.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0734Diplomová práce z ochrany přírody IV L. Tichýz 0/20/020 4P
PřF:Bi7731Diplomová práce z ochrany přírody I L. Tichýz 0/6/06 1P
PřF:Bi8732Diplomová práce z ochrany přírody II L. Tichýz 0/6/06 2P
PřF:Bi9733Diplomová práce z ochrany přírody III L. Tichýz 0/8/08 3P
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7111Terénní exkurze k environmentálním problémům P. Pařilk 0/0/0 5D.2+1 4P
PřF:Bi7113Management ohrožených ekosystémů P. Pařilzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7710Právo a státní správa v ochraně přírody L. Tichýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7720Biologický monitoring a veřejné zakázky L. Tichýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi8160Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu J. Sychraz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi8880Chráněná území ČR J. Rolečekzk 2/0/02+2 3P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Metodické předměty

V průběhu 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce. Těm, kteří si z metodických předmětů zvolí pouze předmět Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii, je doporučeno zvolit si předmět Bi6050 Introduction to Biostatistics in English ze sekce 'Předměty vyučované v angličtině'.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7540Analýza dat v ekologii společenstev J. Těšitelk 1/2/03+1 2P
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3P
PřF:Bi7920Zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii L. Tichýk 1/2/03+1 2P
19 kreditů
Předměty vyučované v angličtině

V průběhu 1.-2. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden z uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 2-
PřF:Bi7370Fundamentals of Ecology J. Nekolazk 1/1/02+2 1-
PřF:Bi8370Readings in Conservation Biology J. Nekolazk 1/1/02+2 2-
12 kreditů

Volitelné předměty

Kdykoli v průběhu studia (v kterémkoli ze čtyř semestrů) je doporučeno absolvovat volitelný předmět Bi9730 Odborná stáž v ochraně přírody.
Pro zvýšení právního povědomí je studentům doporučeno absolvovat předmět PrF:MX001Zk Základy práva životního prostředí pro neprávníky. Pro zvýšení znalostí determinace rostlin je studentům specializace Botanika doporučeno absolvovat předmět Bi8630 Determinační praktikum cévnatých rostlin. Studentům, kteří absolvovali Bi6000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii, je doporučeno absolvovat také navazující předmět Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii pro pokročilé.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0655Botanický seminář VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6540Vegetace a biotopy ČR M. Chytrýzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi6661Terénní cvičení z geobotaniky L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi7652Botanický seminář III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi8170Květena ČR P. Burešzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8185Ekologie lesa J. Rolečekzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi8653Botanický seminář IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9420Vegetace a biotopy Evropy M. Chytrýzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9654Botanický seminář V Z. Lososováz 0/2/02 3P
28 kreditů

Povinně volitelné předměty

Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7662Geobotanický seminář III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7674Biosystematický seminář III P. Burešz 0/2/02 1P
4 kredity
Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8663Geobotanický seminář IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi8675Biosystematický seminář IV P. Burešz 0/2/02 2P
4 kredity
Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9664Geobotanický seminář V Z. Lososováz 0/2/02 3P
PřF:Bi9676Biosystematický seminář V P. Burešz 0/2/02 3P
4 kredity
Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0665Geobotanický seminář VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi0677Biosystematický seminář VI P. Burešz 0/2/02 4P
4 kredity
Terénní cvičení

V 1. až 2. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí předměty dle svého zaměření v celkovém počtu alespoň 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8165Ekologie mokřadů M. Hájekzk 1/0/01+2 2P
PřF:Bi8169Ekologie mokřadů - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 2P
PřF:Bi8175Ekologie rašelinišť M. Hájekzk 1/0/01+2 3P
PřF:Bi8179Ekologie rašelinišť - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 3P
10 kreditů