PřF UCMH Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCM Matematika se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Povinné.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Společný PPD základ

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika Z. Šalamounováz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 2P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
12 kreditů

Praxe

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
4 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:MUC02Repetitorium školské matematiky J. Vondraz 0/0/21 1-
PřF:MUC03Základy matematiky J. Vondrazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC11Matematická analýza 1 P. Liškazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC12Matematická analýza 2 P. Liškazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC13Matematická analýza 3 Z. Došlázk 2/2/05 3Z
PřF:MUC14Funkce a rovnice na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 1Z
PřF:MUC21Konstrukční geometrie J. Vondrazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC22Analytická geometrie 1 J. Janyškazk 2/2/04 3Z
PřF:MUC23Analytická geometrie 2 J. Janyškazk 2/2/04 4Z
PřF:MUC24Planimetrie na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 6Z
PřF:MUC26Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/04 5Z
PřF:MUC31Lineární algebra J. Janyškazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC32Algebra R. Kučerazk 2/2/05 4Z
PřF:MUC33Elementární teorie čísel M. Bulantzk 2/2/05 5Z
PřF:MUC41Kombinatorika E. Fuchszk 2/2/04 3Z
PřF:MUC51Pravděpodobnost a statistika M. Budíkovázk 2/2/04 5Z
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat 15 kreditů z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/2/02 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 6-
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M6130Výpočetní statistika M. Budíkovázk 2/2/03+2 --
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 --
PřF:MUC01Letní škola R. Kučeraz 0/0/01 1-
PřF:MUC15Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/04 --
22 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MUC04Bakalářský seminář P. Šišmaz 0/2/02 6-
PřF:MUC_BP1Bakalářská práce 1 R. Kučeraz 0/0/04 5P
PřF:MUC_BP2Bakalářská práce 2 R. Kučeraz 0/0/04 6P
10 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Student volí předměty z druhého aprobačního oboru za min. 15 kreditů. Např. pro kombinaci s programem Fyzika se zaměřením na vzdělávání student volí níže uvedené předměty:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 --
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 --
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 --
24 kreditů