PřF SOCG Sociální geografie
Název anglicky: Social Geography
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-GEK Geografie a kartografie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
2 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p972Tělesná výchova – Pilates A. Kostelníkováz 0/2/01 3-
FSpS:p978Tělesná výchova – Volejbal R. Vychodilováz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0003Bakalářská práce 1 P. Dobrovolnýz 0/5/05 5-
PřF:Z0004Bakalářská práce z geografie 2 V. Herberz 0/10/010 6-
PřF:Z0004xBakalářská práce z geografie 2 - odevzdání P. Dobrovolnýz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1035Geografický proseminář J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z1069Statistické metody a zpracování dat 1 P. Dobrovolnýz 1/1/03 1-
PřF:Z0026pFyzická geografie R. Brázdilzk 4/0/07 1Z
PřF:Z0026cFyzická geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 1-
PřF:Z0135pÚvod do studia planety Země J. Burianovázk 2/0/04 1Z
PřF:Z0135cÚvod do studia planety Země-cvičení J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z2062pGeografická kartografie P. Kubíčekzk 2/0/04 1Z
PřF:Z2062cGeografická kartografie-cvičení P. Kubíčekz 0/1/01 1-
PřF:Z3090pHumánní geografie O. Mulíčekzk 4/0/07 1Z
PřF:Z3090cHumánní geografie - cvičení O. Mulíčekz 0/1/02 1-
PřF:Z2069Statistické metody a zpracování dat 2 P. Dobrovolnýz 1/13 2-
PřF:Z0262Geoinformatika P. Kubíčekzk 1/1/03 2Z
PřF:Z0147Základy regionální geografie J. Trojank 1/1/03 4Z
PřF:Z2012Regionální geografie ČR M. Jeřábekzk 4/1/08 2P
PřF:Z2111Metody fyzickogeografického výzkumu M. Šulc Michalkovák 1/1/03 2P
PřF:Z2211Metody sociálně geografického výzkumu O. Mulíčekk 1/1/03 2P
PřF:Z2166Úvod do ekologie a ochrany přírody M. Culekzk 2/1/05 2-
PřF:Z3104Geodatabáze K. Staněkz 1/2/03 3-
PřF:Z0120Geografické myšlení P. Daněkk 1/1/03 2-
PřF:Z8108Dálkový průzkum Země K. Tajovskázk 2/1/05 4-
PřF:Z8118Tvorba tematických map Z. Stachoňzk 2/2/06 5-
PřF:Z5004Akademické dovednosti 1 J. Burianováz 0/11 5-
PřF:Z6004Akademické dovednosti 2 J. Burianováz 0/1/01 6-
79 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si volí předměty celkem za 3 kredity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XK010Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) Z. Bochníčekz 0/0/0 e-learning.1 2-
PřF:Z0121Terénní praktikum z fyzické geografie Z. Máčkaz 0/0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0122Terénní praktikum z humánní geografie O. Mulíčekz 0/0/0 5 dnů.2 2-
5 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0107Úvod do politické geografie P. Daněkzk 2/1/05 3P
PřF:Z0047Ekonomická geografie A. Věžníkzk 4/2/08 3P
PřF:Z0043Geografie obyvatelstva a geodemografie M. Jeřábekzk 2/1/05 3P
PřF:Z0041Geografie dopravy O. Mulíčekk 2/1/03 4P
PřF:Z0044Sídelní geografie O. Mulíčekzk 2/1/05 4P
PřF:Z0081Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití O. Šerýzk 1/2/05 4-
PřF:Z0064Regionální geografické případové studie V. Herberz 0/0 5 dní.3 4-
PřF:Z0158Terénní cvičení z ekonomické geografie O. Šerýz 0/0 5 dní.2 4-
PřF:Z5402Geografie venkova, periferií a pohraničí M. Jeřábekzk 1/14 5P
PřF:Z0042Geografie cestovního ruchu J. Trojank 1/13 5-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok - Sociální geografie

Nutno splnit alespoň 25 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0025Ekologie a životní prostředí M. Culekzk 2/1/05 3-
PřF:Z0046Geografie SR V. Herberk 1/1/03 5-
PřF:Z0108Seminář z ekonomické geografie A. Věžníkz 0/22 4-
PřF:Z4011Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu O. Šerýk 1/24 4-
PřF:Z5011Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji O. Šerýk 1/24 --
PřF:Z5402Geografie venkova, periferií a pohraničí M. Jeřábekzk 1/14 --
PřF:Z5790Krajiny jižní Moravy M. Culekzk 2/1/05 6-
PřF:Z6010Geografie Světového oceánu V. Herberk 2/0/03 4-
PřF:Z6035Využití obnovitelných zdrojů energie K. Láskazk 2/15 4-
PřF:Z6666Životní prostředí České republiky J. Burianovázk 1/1/04 5-
PřF:Z8105Mapové zdroje M. Konečnýzk 2/1/05 3-
44 kreditů