Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
PřF SOCG Sociální geografie
Název anglicky: Social Geography
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-GEK Geografie a kartografie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
2 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p972Tělesná výchova - Pilates H. Vrtělováz 0/2/01 3-
FSpS:p978Tělesná výchova - Volejbal R. Vychodilováz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0003Bakalářská práce z geografie 1 R. Brázdilz 0/2/05 5-
PřF:Z0004Bakalářská práce z geografie 2 R. Brázdilz 0/0/1010 6-
PřF:Z0004xBakalářská práce z geografie 2 - odevzdání R. Brázdilz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1035Geografický proseminář R. Brázdilz 0/1/01 1-
PřF:Z1069Statistické metody a zpracování dat 1 R. Brázdilz 1/1/03 1-
PřF:Z0026pFyzická geografie R. Brázdilzk 4/0/07 1Z
PřF:Z0026cFyzická geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 1-
PřF:Z0135pÚvod do studia planety Země R. Brázdilzk 2/0/04 1Z
PřF:Z0135cÚvod do studia planety Země-cvičení R. Brázdilz 0/1/01 1-
PřF:Z2062pGeografická kartografie R. Brázdilzk 2/0/04 1Z
PřF:Z2062cGeografická kartografie-cvičení R. Brázdilz 0/1/01 1-
PřF:Z3090pHumánní geografie R. Brázdilzk 4/0/07 1Z
PřF:Z3090cHumánní geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 1-
PřF:Z2069Statistické metody a zpracování dat 2 R. Brázdilz 1/1/03 2-
PřF:Z0262Geoinformatika R. Brázdilzk 1/1/03 2Z
PřF:Z0147Základy regionální geografie R. Brázdilk 1/1/03 4Z
PřF:Z2012Regionální geografie ČR R. Brázdilzk 4/1/08 2P
PřF:Z2111Metody fyzickogeografického výzkumu M. Šulc Michalkovák 1/1/03 2P
PřF:Z2211Metody sociálně geografického výzkumu O. Mulíčekk 1/1/03 2P
PřF:Z2166Úvod do ekologie a ochrany přírody M. Culekzk 2/1/05 2-
PřF:Z3104Geodatabáze R. Brázdilz 1/2/03 3-
PřF:Z0120Geografické myšlení R. Brázdilk 1/1/03 2-
PřF:Z8108Dálkový průzkum Země R. Brázdilzk 2/1/05 4-
PřF:Z8118Tvorba tematických map R. Brázdilzk 2/26 5-
PřF:Z5004Akademické dovednosti 1 J. Burianováz 0/11 5-
PřF:Z6004Akademické dovednosti R. Brázdilz 0/11 6-
79 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si volí předměty celkem za 3 kredity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XK010Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) Z. Bochníčekz 0/0/0 e-learning.1 2-
PřF:Z0121Terénní praktikum z fyzické geografie R. Brázdilz 0/0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0122Terénní praktikum z humánní geografie R. Brázdilz 0/0 5 dnů.2 2-
5 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0107Úvod do politické geografie P. Daněkzk 2/1/05 3P
PřF:Z0047Geografie průmyslu a zemědělství R. Brázdilzk 4/2/08 3P
PřF:Z0043Geografie obyvatelstva a osídlení 1 R. Brázdilzk 2/1/05 3P
PřF:Z0041Geografie dopravy R. Brázdilk 2/1/03 4P
PřF:Z0044Geografie obyvatelstva a osídlení 2 R. Brázdilzk 2/1/05 4P
PřF:Z0081Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití R. Brázdilzk 2/1/05 4-
PřF:Z0064Regionální geografické případové studie R. Brázdilz 0/0 5 dnů.3 4-
PřF:Z0158Terénní cvičení z ekonomické geografie R. Brázdilz 0/0/0 5 dní.2 4-
PřF:Z5402Geografie venkova, periferií a pohraničí M. Jeřábekzk 1/1/04 5P
PřF:Z0042Geografie cestovního ruchu R. Brázdilk 1/1/03 5-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok - Sociální geografie

Nutno splnit alespoň 25 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0025Ekologie a životní prostředí R. Brázdilzk 2/1/05 3-
PřF:Z0040Geografie Evropy R. Brázdilzk 2/1/05 6-
PřF:Z0046Geografie SR V. Herberk 1/1/03 5-
PřF:Z0108Seminář z ekonomické geografie R. Brázdilz 0/2/02 4-
PřF:Z4011Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu R. Brázdilk 1/24 4-
PřF:Z5790Krajiny jižní Moravy M. Culekzk 2/1/05 6-
PřF:Z6010Geografie Světového oceánu V. Herberk 1/13 4-
PřF:Z6035Využití obnovitelných zdrojů energie K. Láskazk 2/1/05 4-
PřF:Z6666Životní prostředí České republiky R. Brázdilzk 1/14 5-
PřF:Z8105Mapové zdroje R. Brázdilzk 2/1/05 3-
41 kreditů