PřF BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-MBB Matematická biologie a biomedicína

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze Základní nabídky přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5012Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I L. Dušekz 0/5/05 5Z
PřF:Bi5013Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 5Z
PřF:Bi6012Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II L. Dušekz 0/5/05 6Z
PřF:Bi6013Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 6Z
12 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1041Úvod do matematické biologie a biomedicíny I T. Pavlíkz 1/0/01 1-
PřF:Bi1051Úvod do matematické biologie II L. Dušekz 1/01 2-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi3011Algoritmizace a programování D. Schwarzk 2/2/04+1 2P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi5046Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu T. Pavlíkzk 2/1/03+2 4P
PřF:Bi6090Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0- 6Z
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 6P
PřF:Bi8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 5P
PřF:Bi8600cVícerozměrné metody - cvičení J. Jarkovskýz 0/1/01 5-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost J. Hofmanz 0/1/01 1-
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost J. Hofmanz 0/1/01 2-
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení J. Hofmanz 0/1/01 3-
PřF:M1101Matematická analýza I P. Hasilzk 4/2/06+3 1Z
PřF:M1111Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
90 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student si vybírá ze 13 doporučených předmětů pouze do výše 2 kreditů, tedy stačí mu vybrat si z nabídky volitelných předmětů jeden. Dále uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 1-
2 kredity

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4013Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny – biomedicínská bioinformatika L. Dušekz 0/2/02 4-
PřF:Bi6170Genetika II J. Řepkovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi6270Cytogenetika a cytogenomika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7492Analýza sekvencí DNA N. Martínkovázk 2/1/03+2 5P
PřF:Bi7527Analýza dat v R L. Dušekk 2/0/02+1 5-
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 1-
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C2132Úvod do bioinformatiky - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 4-
PřF:C2135Bioinformatika v praxi M. Wimmerovák 0/2/02+1 6P
PřF:C2142Návrh algoritmů pro přírodovědce R. Svobodovázk 1/2/03+2 4P
PřF:C2184Úvod do programování v Pythonu J. Kočak 0/2/02+1 3-
PřF:C2480Základy organické chemie a biochemie C. Mazalzk 2/0/02+2 2-
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 6-
PřF:M5444Markovské řetězce S. Katinazk 2/1/03+2 5-
61 kreditů

Povinně-volitelné předměty