PřF BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-MBB Matematická biologie a biomedicína

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E5012Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I L. Dušekz 0/5/05 5Z
PřF:E5013Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 5Z
PřF:E6012Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II L. Dušekz 0/5/05 6Z
PřF:E6013Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 6Z
12 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 4Z
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost P. Šebejz 0/1/01 1-
PřF:E1041Úvod do matematické biologie a biomedicíny I T. Pavlíkz 0/1/01 1-
PřF:E1051Úvod do matematické biologie a biomedicíny II T. Pavlíkz 1/0/01 2-
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost P. Šebejz 0/1/01 2-
PřF:E3011Algoritmizace a programování D. Schwarzk 2/2/04+1 2P
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení P. Šebejz 0/1/01 3-
PřF:E5046Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu T. Pavlíkzk 2/1/03+2 4P
PřF:E6090Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0/0- 6Z
PřF:E7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 6P
PřF:E8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 5P
PřF:E8600cVícerozměrné metody - cvičení J. Jarkovskýz 0/1/01 5-
PřF:M1101Matematická analýza I P. Hasilzk 4/2/06+3 1Z
PřF:M1111Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II J. Pasekazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
90 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybírá z volitelných předmětů na MU až do celkové výše 180 kreditů za studium. Je doporučeno vybírat ze 13 doporučovaných předmětů, které nejlépe odpovídají potřebám studia. Níže uvedený předmět slouží jako osvědčený příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
2 kredity

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6170Genetika II J. Řepkovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi6270Cytogenetika a cytogenomika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 3P
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 1-
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C2132Úvod do bioinformatiky - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 4-
PřF:C2135Bioinformatika v praxi L. Malinovskák 0/2/02+1 6P
PřF:C2142Návrh algoritmů pro přírodovědce R. Svobodovázk 1/2/03+2 4P
PřF:C2184Úvod do programování v Pythonu R. Svobodovák 0/2/02+1 3-
PřF:C2480Základy organické chemie a biochemie C. Mazalzk 2/0/02+2 2-
PřF:E4013Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny – biomedicínská bioinformatika L. Dušekz 0/2/02 4-
PřF:E7492Analýza sekvencí DNA N. Martínkovázk 2/1/03+2 5P
PřF:E7527Analýza dat v R E. Budinskák 2/0/02+1 5-
PřF:M4180Numerické metody I J. Zelinkazk 2/2/04+2 6-
PřF:M5444Markovské řetězce M. Budíkovázk 2/1/03+2 5-
61 kreditů