PřF BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-MBB Matematická biologie a biomedicína

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5012 -- 0/0- 5Z
PřF:Bi5013 -- 0/0- 5Z
PřF:Bi6012 -- 0/0- 6Z
PřF:Bi6013 -- 0/0- 6Z
0 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1041Úvod do matematické biologie a biomedicíny I T. Pavlíkz 1/0/01 1-
PřF:Bi1051Úvod do matematické biologie II L. Dušekz 1/01 2-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi3011Algoritmizace a programování D. Schwarzk 2/2/04+1 2P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi5046 -- 0/0- 4P
PřF:Bi6090 -- 0/0- 6Z
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 6P
PřF:Bi8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 5P
PřF:Bi8600cVícerozměrné metody - cvičení J. Jarkovskýz 0/1/01 5-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost J. Hofmanz 0/1/01 1-
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost J. Hofmanz 0/1/01 2-
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení J. Hofmanz 0/1/01 3-
PřF:M1101Matematická analýza I P. Hasilzk 4/2/06+3 1Z
PřF:M1111Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
85 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybírá z volitelných předmětů na MU až do celkové výše 180 kreditů za studium. Je doporučeno vybírat ze 13 doporučovaných předmětů, které nejlépe odpovídají potřebám studia. Níže uvedený předmět slouží jako osvědčený příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 1-
2 kredity

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4013Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny – biomedicínská bioinformatika L. Dušekz 0/2/02 4-
PřF:Bi6170Genetika II J. Řepkovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi6270Cytogenetika a cytogenomika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7492Analýza sekvencí DNA N. Martínkovázk 2/1/03+2 5P
PřF:Bi7527Analýza dat v R L. Dušekk 2/0/02+1 5-
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 1-
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C2132Úvod do bioinformatiky - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 4-
PřF:C2135Bioinformatika v praxi M. Wimmerovák 0/2/02+1 6P
PřF:C2142Návrh algoritmů pro přírodovědce R. Svobodovázk 1/2/03+2 4P
PřF:C2184Úvod do programování v Pythonu R. Svobodovák 0/2/02+1 3-
PřF:C2480Základy organické chemie a biochemie C. Mazalzk 2/0/02+2 2-
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 6-
PřF:M5444Markovské řetězce S. Katinazk 2/1/03+2 5-
61 kreditů