PřF CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 --
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1P
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1Z
PřF:C1061Anorganická chemie I J. Příhodazk 2/0/02+2 1P
PřF:C1062Anorganická chemie I - seminář J. Příhodaz 0/1/01 1Z
PřF:C1100kLaboratorní technika J. Příhodaz 0/0/55 2Z
PřF:C1135Výpočetní technika M. Farkováz 0/2/02 2-
PřF:C1300kZákladní výpočty v chemii J. Příhodaz 0/1/01 1Z
PřF:C1460Úvod do matematiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Úvod do matematiky - seminář R. Svobodováz 0/2/02 1-
PřF:C1635Analytická chemie - praktikum T. Vaculovičz 0/3/03 3Z
PřF:C1660Základy analytické chemie J. Komárekzk 2/0/02+2 3P
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2P
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 2Z
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 4Z
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 3P
PřF:F1140Úvod do fyziky N. Špačkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:F1141Úvod do fyziky, seminář N. Špačkováz 0/2/02 1-
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 5-
59 kreditů

Humanitní základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_001Úvod do studia muzeologie a muzeografie O. Kirschzk 2/0/04 3P
FF:MUB_010Sbírkotvorná činnost muzeí O. Kirschzk 2/0/04 5-
FF:MUB_021Praxe v muzeu I. Loskotováz 0/0/0 blokově (celkem 100 hodin).6 6-
PdF:VVb003Dějiny umění 1 O. Navrátilz 2/0/02 1-
PdF:VVb005Dějiny umění 2 O. Navrátilz 2/0/02 2-
PdF:VVb008Dějiny umění 3 O. Navrátilz 2/0/02 3-
PdF:VVb011Dějiny umění 4 O. Navrátilzk 2/0/04 4-
24 kreditů

Konzervátorský základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2800Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů I J. Příhodazk 2/0/02+2 2P
PřF:C1051Základy kreslení J. Příhodaz 0/2/02 2-
PřF:C2856Technologie a materiály konzervování a restaurování keramiky J. Příhodazk 1/0/01+2 5-
PřF:C2850Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů I - cvičení J. Příhodaz 0/4/04 3P
PřF:C2857Technologie a materiály konzervování a restaurování nábytku J. Příhodazk 2/0/02+2 3-
PřF:C2860Teorie prostředí a preventivní konzervace R. Ševčíkk 1/0/01+1 2Z
PřF:C3800Materiály pro konzervaci a restaurování J. Příhodazk 1/0/01+2 1Z
PřF:C1052Základy modelování a práce s hmotou J. Příhodaz 0/3/03 2-
PřF:C5980Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I J. Příhodazk 3/0/03+2 3P
PřF:C5984Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů II J. Příhodazk 2/0/02+2 4-
PřF:C5986Studijní exkurze J. Příhodaz 0/0/0- 4-
PřF:C6150Fotografická chemie a fotografické techniky J. Příhodak 1/0/01+1 2-
PřF:C5985Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I- cvičení J. Příhodaz 0/8/08 4P
PřF:C6151Fotografická chemie a fotografické techniky-cvičení J. Příhodaz 0/2/02 2-
PřF:C6910Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II J. Příhodazk 3/0/03+2 4P
PřF:C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení J. Příhodaz 0/6/06 5P
57 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2858Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů J. Příhodak 2/0/02+1 5-
PřF:C2858cZnehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení J. Příhodaz 0/0/22 6-
PřF:C2862Numismatika - materiály a technologie J. Příhodazk 2/0/02+2 6-
PřF:C2863Identifikace, analýza a konzervace numismatického materiálu J. Příhodaz 0/2/02 6-
PřF:C5000Samostatný projekt z chemie M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:C6012Bakalářský seminář J. Preislerz 0/1/01 6-
FF:MUB_B007Základy památkové péče I. Z. Váchak 2/0/03 3-
FF:MUB_B008Základy památkové péče II. Z. Váchak 2/0/03 4-
FF:MUI_18Ochrana a bezpečnost sbírek J. Macháčekzk 2/0/03 5-
26 kreditů

Volitelné předměty