PřF CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze Základní nabídky přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1Z
PřF:C1051Základy kreslení J. Příhodaz 0/2/02 2-
PřF:C1061Anorganická chemie I J. Příhodazk 2/0/02+2 1Z
PřF:C1100kLaboratorní technika J. Příhodaz 0/0/55 2P
PřF:C1135Výpočetní technika M. Farkováz 0/2/02 2-
PřF:C1300kZákladní výpočty v chemii J. Příhodaz 0/1/01 1-
PřF:C1460Úvod do matematiky J. Kočazk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Úvod do matematiky - seminář J. Kočaz 0/2/02 1-
PřF:C1635Analytická chemie - praktikum T. Vaculovičz 0/3/03 3P
PřF:C1660Základy analytické chemie J. Komárekzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2800Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů I J. Příhodazk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2850Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů I - cvičení J. Příhodaz 0/4/04 3P
PřF:C2860Teorie prostředí a preventivní konzervace R. Ševčíkk 1/0/01 2P
PřF:C3800Materiály pro konzervaci a restaurování J. Příhodazk 1/0/01+2 3P
PřF:C3804Přírodní polymery J. Příhodazk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3805Polymery a plasty v praxi J. Příhodak 2/0/02+1 4Z
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:C5980Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I J. Příhodazk 3/0/03+2 3Z
PřF:C5984Seminář ke cvičení C5985 J. Příhodaz 0/2/02 4P
PřF:C5985Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I- cvičení J. Příhodaz 0/6/06 4P
PřF:C5986Studijní exkurze J. Příhodaz 0/0/0- 4-
PřF:C6910Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II J. Příhodazk 3/0/03+2 4Z
PřF:C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení J. Příhodaz 0/6/06 5P
PřF:C6930Seminář ke cvičení C6920 J. Příhodaz 0/2/02 5P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 3Z
FF:DU0106Epochy dějin umění I_Periods of Art History I A. Palladinozk 2/1/07 1P
FF:DU0107Epochy dějin umění II I. Folettizk 2/17 1P
FF:DU0108Epochy dějin umění III P. Suchánekzk 2/1/07 2P
FF:DU0109Epochy dějin umění IV A. Pomajzlovázk 2/17 2P
PřF:F1140Úvod do fyziky N. Špačkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:F1141Úvod do fyziky, seminář N. Špačkováz 0/2/02 1-
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 5-
FF:MUI_01Úvod do studia muzeologie a muzeografie J. Macháčekzk 2/0/03 1P
FF:MUI_18Ochrana a bezpečnost sbírek J. Macháčekzk 2/0/03 5P
FF:MUII12Praxe v muzeu J. Macháčekz 0/0/0 100 hodin.2 6-
135 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1052Základy modelování a práce s hmotou J. Příhodaz 0/3/03 2-
PřF:C1062Anorganická chemie I - seminář J. Příhodaz 0/1/01 1-
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 2P
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/1/01 4-
PřF:C3705Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři M. Farkovázk 1/0/01+2 6-
PřF:C5000Samostatný projekt z chemie M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 5Z
PřF:C5241Organická analýza P. Lubalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C6000Samostatný projekt z chemie M. Nečasz 0/0/55 4-
PřF:C6010Toxikologie K. Pickazk 1/0/01+2 6-
PřF:C6020Jaderná chemie - praktikum J. Příhodaz 0/0/33 6-
PřF:C6150Fotografická chemie a fotografické techniky J. Příhodak 1/0/01+1 2-
PřF:C6151Fotografická chemie a fotografické techniky-cvičení J. Příhodaz 0/2/02 2-
PřF:C6750Materiálová chemie kovů P. Brožzk 2/0/02+2 4-
PřF:C6830Radioekologie J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 6-
PřF:C7050Elektroanalytické metody P. Lubalzk 2/0/02+2 5-
PřF:C7460Identifikace organických látek - cvičení P. Pazderaz 0/1/01 5-
PřF:C7660Multimedia ve výuce I V. Švandováz 0/0/45 3-
PřF:C7665Multimedia ve výuce II A. Marečekz 0/0/44 4-
PřF:C9520Historie chemie S. Jankůzk 1/0/01+2 5-
FF:DU0210Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 1/1/04 6-
PřF:E0210Chromatografické metody Z. Spáčilzk 2/0/02+2 5-
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Spáčilzk 2/0/02+2 5-
PřF:JAC01Angličtina pro chemiky I D. Dlabolováz 0/2/02 1-
PřF:JAC02Angličtina pro chemiky II D. Dlabolováz 0/2/02 2-
PřF:JAC03Angličtina pro chemiky III A. Bízková Doleželováz 0/2/02 3-
PřF:JAC04Angličtina pro chemiky IV D. Dlabolováz 0/2/02 4-
FF:MUI_02Obecné dějiny muzejnictví I. J. Macháčekz 2/0/02 5-
FF:MUI_03Obecné dějiny muzejnictví II. J. Macháčekzk 2/0/03 6-
FF:MUI_06Základy práce s prameny a literaturou J. Macháčekz 1/1/02 5-
FF:MUI_09Základy muzejní konzervace J. Macháčekzk 2/0/03 3-
FF:MUI_14Sbírkotvorná činnost muzeí J. Macháčekzk 2/0/03 3-
FF:MUI_19Právní normy v muzejnictví J. Macháčekzk 2/0/03 6-
FF:MUI_273Základy památková péče I. J. Macháčekk 2/0/04 3-
FF:MUI_38Dějiny muzejnictví v českých zemích I. J. Macháčekz 2/0/02 3-
FF:MUI_39Dějiny muzejnictví v českých zemích II. J. Macháčekzk 2/0/03 4-
FF:MUI_63Základy památkové péče II. J. Macháčekk 2/0/04 4-
FF:PH2210Soudobá etika J. Krobzk 1/1/04 6-
113 kreditů