Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M02904 Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie (kombinovaný), kombin.
Název anglicky: Stratigraphic Geology, Paleontology and Sedimentology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF M029 Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 --
PřF:GD231Současný stav a perspektivy paleontologie - samostudium Š. Hladilováz 1/0/02 --
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 1/0/02 --
PřF:GD301Nové poznatky z paleoekologie - samostudium Š. Hladilováz 2/0/02 --
PřF:GD311Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium S. Nehybaz 2/0/02 --
10 kreditů

Další aplikace