PřF PALEK Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky. Následující seznam je příkladem možných volitelných předmětů.

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 --
PřF:GD231Současný stav a perspektivy paleontologie - samostudium Š. Hladilováz 0/0/02 --
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 0/0/02 --
PřF:GD301Nové poznatky z paleoekologie - samostudium Š. Hladilováz 0/0/02 --
PřF:GD311Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium S. Nehybaz 0/0/02 --
10 kreditů