PřF PALEK Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Název anglicky: Stratigraphic Geology, Paleontology and Sedimentology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 - V
PřF:GD231Současný stav a perspektivy paleontologie - samostudium Š. Hladilováz 0/0/02 - V
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 0/0/02 - V
PřF:GD301Nové poznatky z paleoekologie - samostudium Š. Hladilováz 0/0/02 - V
PřF:GD311Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium S. Nehybaz 0/0/02 - V
10 kreditů