PřF BLDBIO Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalyst
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-BIA Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9302Diplomová práce - Bioanalytik I T. Kašparovskýz 0/0/55 1Z
PřF:C8212Diplomová práce - Bioanalytik II T. Kašparovskýz 0/0/1010 2Z
PřF:C9312Diplomová práce - Bioanalytik III T. Kašparovskýz 0/0/1010 3Z
PřF:CA342Diplomová práce - Bioanalytik IV T. Kašparovskýz 0/0/2525 4Z
50 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C7880Nové směry v bioanalytické chemii Z. Glatzzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C9220Seminář k diplomové práci I T. Kašparovskýz 0/2/02 3Z
PřF:CA220Seminář k diplomové práci II T. Kašparovskýz 0/2/02 4Z
PřF:CZMBAStátní závěrečná magisterská zkouška programu Bioanalytik T. Kašparovský- 0/0/0- 4Z
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
LF:MBKB071cKlinická biochemie II - cvičení M. Dastychz 0/2/0 30.2 1P
LF:MBKB071pKlinická biochemie II - přednáška M. Dastychzk 3/0/0 45.5 1P
LF:MBKH081cKlinická hematologie II - cvičení M. Penkaz 0/2/0 30.2 2P
LF:MBKH081pKlinická hematologie II - přednáška M. Penkazk 3/0/0 45.5 2P
LF:MBKI081cKlinická imunologie II - cvičení M. Vlkováz 0/1/0 15.1 2P
LF:MBKI081pKlinická imunologie II - přednáška M. Vlkovázk 2/0/0 30.4 2P
LF:MBKM071cKlinická mikrobiologie II - cvičení P. Myškováz 0/1/0 15.1 1P
LF:MBKM071pKlinická mikrobiologie II - přednáška P. Myškovázk 2/0/0 30.4 1P
LF:MBLG071cLékařská genetika - cvičení I. Valáškováz 0/1/0 15.1 1P
LF:MBLG071pLékařská genetika - přednáška I. Valáškovázk 2/0/0 30.4 1P
LF:MBPA091cPatologie - cvičení K. Matulováz 0/1/0 15.1 3-
LF:MBPA091pPatologie - přednáška K. Matulovák 1/0/0 15.2 3-
LF:MBPX0731Odborná praxe I M. Dastychz 0/0/5.4 80.2 1P
LF:MBPX0822Odborná praxe II M. Penkaz 0/0/0 80.2 2P
LF:MBPX0933Odborná praxe III M. Dastychz 0/0/5.4 80.2 3P
LF:MBTS081cTransfuzní služba - cvičení H. Lejdarováz 0/2/0 30.2 2-
LF:MBTS081pTransfuzní služba - přednáška H. Lejdarovázk 2/0 30.4 2-
54 kreditů

Doporučené volitelné předměty

Student musí získat za studium 7 kreditů z volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7250Lékařská genetika a genetické poradenství P. Kuglíkzk 2/0/02+2 --
PřF:C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 --
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 --
PřF:C8116Immunochemical techniques H. Gorriszk 2/0/02+2 --
PřF:C8155Buněčné signalizace T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C4840Metody značení a imobilizace biomolekul P. Skládalzk 2/0/02+2 --
PřF:C6140Optimalizace a hodnocení analytických metod M. Farkovázk 2/0/02+2 --
PřF:C7872Aplikovaná biostatistika M. Mandlzk 2/0/04 --
PřF:C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul J. Preislerzk 2/0/02+2 --
PřF:E0330Správná laboratorní praxe B. Vranazk 1/0/01+2 --
LF:MBEP0211pŘízení ekonom. a právo - přednáška M. Koščíkzk 2/0/0 30.2 --
LF:MBET0111pZdravotnická etika - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.2 --
LF:MBFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.2 --
LF:MBFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulak 2/0/0 30.3 --
LF:MBOZ0211pOchrana veřejného zdraví J. Fialazk 1/0/0 15.1 --
LF:MBPP0111cPrvní pomoc - cvičení L. Dadákz 0/1/0 15.1 --
LF:MBPP0111pPrvní pomoc - přednáška L. Dadákk 1/0/0 15.2 --
LF:MBZA0111pZáklady anatomie - přednáška M. Joukalk 3/0/0 45.3 --
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 --
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 --
PřF:C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 --
PřF:C7150Regulace metabolismu T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C7176DNA diagnostika - cvičení O. Šerýz 0/4/04 --
PřF:C9320Metody biochemického výzkumu Z. Farkaz 0/0/66 --
85 kreditů