Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M11001 Buněčná biologie (jednooborový)
Název anglicky: Cell Biology (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF M110 Buněčná biologie

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

Povinně-volitelné předměty

Další aplikace