PřF CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-CELLBI Buněčná biologie

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7400Diplomová práce z Buněčné biologie 1 R. Veselskáz 0/0/1010 1P
PřF:Bi7500Diplomová práce z Buněčné biologie 2 R. Veselskáz 0/0/1010 2P
PřF:Bi7600Diplomová práce z Buněčné biologie 3 R. Veselskáz 0/0/1010 3P
PřF:Bi7700Diplomová práce z Buněčné biologie 4 R. Veselskáz 0/0/1010 4P
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0700Magisterská státní závěrečná zkouška z Buněčné biologie R. VeselskáSZk 0/0/0- 4P
PřF:Bi5599Metody aplikované biochemie a buněčné biologie A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi5599cMetody aplikované biochemie a buněčné biologie - cvičení V. Bryjaz 0/2/02 1-
PřF:Bi6336Biologie zárodečných buněk M. Angerzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi7001Architektura buňky R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7001cArchitektura buňky - cvičení P. Chlapekz 0/2/02 1-
PřF:Bi7005Buněčné regulace V. Bryjazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7575Biologie kmenových buněk J. Pacherníkzk 2/02+2 1P
PřF:Bi7704Diplomový seminář z Buněčné biologie 1 R. Veselskáz 0/2/02 1P
PřF:Bi7705Diplomový seminář z Buněčné biologie 2 R. Veselskáz 0/2/02 2P
PřF:Bi7706Diplomový seminář z Buněčné biologie 3 R. Veselskáz 0/2/02 3P
PřF:Bi7707Diplomový seminář z Buněčné biologie 4 R. Veselskáz 0/2/02 4P
PřF:Bi8004Pokročilá biologie rostlinné buňky M. Pernisovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi8005Buněčná biologie prvoků V. Bryjazk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi8870Mechanismy buněčné smrti A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi9007Metabolismus buňky J. Vondráčekzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi9017Buněčné biotechnologie V. Bryjazk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi9393Analytická cytometrie K. Součekzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9393cAnalytická cytometrie - cvičení K. Součekz 0/1/01 3-
PřF:Bi9910Molekulární a buněčná biologie nádorů L. Knopfovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C9045Biologie kvasinek J. Palečekzk 2/0/02+2 3P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
67 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně-volitelných předmětů v minimální výši 13 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1121Analýza dat v R pro experimentální a molekulární biology V. Bryjak 2/0/02+1 2-
PřF:Bi1121cAnalýza dat v R pro experimentální a molekulární biology - cvičení V. Bryjaz 0/2/02 2-
PřF:Bi2900Duševní vlastnictví E. Janouškovcovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi6000Biomateriály a jejich interakce s buňkami a tkáněmi J. Pacherníkzk 1/0/0 3 bloky po 4 hodinách.1+2 4-
PřF:Bi6336cBiologie zárodečných buněk – cvičení M. Angerz 0/2/02 4-
PřF:Bi6728Speciální fyziologie krve L. Kubalazk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi7171Biotechnologické exkurze J. Damborskýz 0/0/0 4 dny.2 3-
PřF:Bi7430Molekulární biotechnologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7430cMolekulární biotechnologie - cvičení J. Damborskýz 0/4/04 3-
PřF:Bi8670Principy rostlinných biotechnologií M. Bartákzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi8870cMechanismy buněčné smrti - cvičení A. Hyršlová Vaculováz 0/1/01 2-
PřF:Bi9260Buněčná a molekulární neurobiologie P. Benešzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9410Strukturní biologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9410cStrukturní biologie - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 1-
PřF:Bi9903Vývojová biologie živočichů M. Buchtovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9915Speciální seminář z biologie nádorů L. Knopfováz 0/1/01 3-
PřF:C9142Biologie kvasinek - cvičení J. Palečekz 0/2/02 3-
50 kreditů