PřF BLDLGM Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-LGM Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0118Diplomová práce LGMD IV P. Kuglíkz 0/15/015 4P
PřF:Bi7118Diplomová práce LGMD I P. Kuglíkz 0/5/05 1P
PřF:Bi8118Diplomová práce LGMD II P. Kuglíkz 0/5/05 2P
PřF:Bi9118Diplomová práce LGMD III P. Kuglíkz 0/5/05 3P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0193Magisterská státní závěrečná zkouška z Lékařské genetiky a molekulární diagnostiky pro odborné pracovníky v laborator. metodách P. Kuglík- 0/0/0- 4P
PřF:Bi0325Diplomový seminář LGMD IV P. Kuglíkz 0/2/02 4-
PřF:Bi5010Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7020Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři I P. Kuglíkz 0/2/02 1P
PřF:Bi7021Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři II P. Kuglíkz 0/22 2P
PřF:Bi7022Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři III P. Kuglíkz 0/2/02 3P
PřF:Bi7023Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři IV P. Kuglíkz 0/22 4P
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7120Molekulární biologie prokaryot J. Doškařzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7140Molekulární biologie virů R. Pantůčekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7250Lékařská genetika a genetické poradenství P. Kuglíkzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi7250cLékařská genetika a genetické poradenství - cvičení P. Kuglíkz 0/2/02 2-
PřF:Bi7290Seminář Human Genetics and Genomics J. Smetanaz 0/2/02 2-
PřF:Bi7322Diplomový seminář LGMD I P. Kuglíkz 0/2/02 1-
PřF:Bi8090Genové inženýrství J. Doškařzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi8323Diplomový seminář LGMD II P. Kuglíkz 0/2/02 2-
PřF:Bi8360Molekulární diagnostika mikroorganismů R. Pantůčekzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi8440Základy klinické onkologie J. Maistryszinovázk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi9324Diplomový seminář LGMD III P. Kuglíkz 0/2/02 3-
PřF:Bi9325Molekulární genetika člověka P. Kuglíkzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9350Imunogenetika a imunogenomika P. Hořínzk 3/0/03+2 3P
PřF:Bi9910Molekulární a buněčná biologie nádorů J. Šmardovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi9915Speciální seminář z biologie nádorů J. Šmardováz 0/1/01 3P
LF:BLET051pZdravotnická etika - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.2 3P
LF:BMAM041Analýza a management dat pro zdravotnické obory L. Dušekk 2/0/0 30.2 2P
PřF:C7188Úvod do molekulární medicíny O. Slabýzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 3P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1P
77 kreditů

Volitelné předměty

Studenti si zapisuji volitelné předměty minimálně do celkového počtu 120 kreditů z nabídky Volitelných předmětů doporučovaných pro studijní program Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0001Příběhy vědy: rakovina J. Šmardak 1/0/0 jednou za týden 1 hodina.1+1 --
PřF:Bi0124Forenzní genetika E. Drozdovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi0580Vývojová genetika B. Vyskotzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi1500Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie J. Šmardovák 2/0/02+1 --
PřF:Bi2800Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi P. Lízalk 1/1/02+1 --
PřF:Bi5444Analysis of sequencing data E. Budinskázk 2/1/02+2 --
PřF:Bi6871Zdravotní rizika A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7311Praktikum z molekulární biologie prokaryot I. Mašlaňováz 0/2/02 --
PřF:Bi7312Praktikum z molekulární biologie eukaryot P. Benešz 0/2/02 --
PřF:Bi7420Moderní metody pro analýzu genomu B. Tichýk 1/0/01+1 --
PřF:Bi8110Mechanismy karcinogeneze V. Bryjazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8280Genetika živočichů P. Hořínzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi9393Analytická cytometrie K. Součekzk 2/0/02+2 --
PřF:C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 --
PřF:C7187Experimentální onkologie P. Bouchalzk 2/0/02+2 --
PřF:C7301Základy genomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 --
PřF:C8202Základy proteomiky J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C8302Základy proteomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 --
PřF:C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů J. Fajkuszk 2/0/02+2 --
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 --
76 kreditů

Povinně volitelné předměty

Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V takovém případě vybírá z Volitelných předmětů do výše 120 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity