PřF FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-FYZ Fyzika

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1030Mechanika J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Termika a molekulová fyzika A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1110Lineární algebra a geometrie J. Musilovázk 2/2/04+2 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 3P
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 J. Novákz 0/3/05 3Z
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 P. Dvořákz 0/3/05 4Z
PřF:F6060Programování zkouška J. Chaloupkazk 0/0/02 6Z
PřF:M1100FMatematická analýza I P. Hasilzk 4/2/06+3 1Z
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2Z
PřF:F2182Lineární a multilineární algebra J. Musilovázk 3/1/03+2 2Z
PřF:M2100FMatematická analýza II P. Hasilzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M3100FMatematická analýza III P. Zemánekzk 4/2/06+3 3Z
90 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student volí blok předmětů v souladu se zaměřením své bakalářské práce.

BP UFKL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251KBakalářská práce 1 J. Humlíčekz 0/0/05 5-
PřF:F6252KBakalářská práce 2 J. Humlíčekz 0/0/06 6-
11 kreditů
BP UFE
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251EBakalářská práce 1 D. Trunecz 0/0/05 5-
PřF:F6252EBakalářská práce 2 D. Trunecz 0/0/06 6-
11 kreditů
BP UTFA
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251TBakalářská práce 1 R. von Ungez 0/0/05 5-
PřF:F6252TBakalářská práce 2 R. von Ungez 0/0/06 6-
11 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá dle vlastního uvážení předměty s fyzikálními kódy do celkové hodnoty 180 kreditů za studium.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F4090Elektrodynamika a teorie relativity F. Hinterleitnerzk 2/2/03+2 4P
PřF:F4120Teoretická mechanika T. Tyczk 2/2/03+2 3P
PřF:F5030Základy kvantové mechaniky J. Chaloupkazk 3/2/04+2 5P
PřF:F6040Termodynamika a statistická fyzika J. Krtičkazk 3/2/04+2 5P
PřF:F5151Fyzikální praktikum 4 P. Dvořákz 0/3/03 5P
PřF:F5170Úvod do fyziky plazmatu Z. Bonaventurazk 2/1/02+2 5P
PřF:F6121Základy fyziky pevných látek V. Holýzk 2/1/02+2 6P
PřF:M4010Rovnice matematické fyziky Z. Pospíšilzk 3/2/04+2 4P
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty 1

Student volí jeden z bloků Elektronika/Pevné látky.

Elektronika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5090Elektronika (2a) P. Sťahelzk 2/1/02+2 6-
PřF:F6270Praktikum z elektroniky (1a) P. Sťahelz 0/3/05 6-
9 kreditů
Pevné látky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6390Praktikum z pevných látek (1b) O. Cahaz 0/3/05 6-
PřF:F7122Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) D. Munzarzk 2/1/02+2 6-
9 kreditů

Povinně-volitelné předměty 2

Student si vybírá z povinně-volitelného bloku předměty s minimální celkovou kreditovou hodnotou 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1421Základní matematické metody ve fyzice 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 --
PřF:F3063Integrování forem J. Musilovázk 2/2/04 3-
PřF:F3250Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek J. Humlíčekk 2/0/01+1 --
PřF:F3360Jaderné reaktory a elektrárny D. Trunecz 1/0/01 3-
PřF:F3370Úvod do nanotechnologií P. Součekk 2/0/02+1 --
PřF:F5066Funkce komplexní proměnné J. Musilováz 2/2/04 --
PřF:F5330Základní numerické metody J. Chaloupkaz 1/1/03 5-
PřF:F6530Spektroskopické metody A. Dubrokak 2/1/03+1 5-
PřF:F7511Elektronová optika a mikroskopie T. Radličkazk 2/0/02+2 --
PřF:FD010Principy moderních optických zobrazovacích metod M. Meduňaz 1/1/02 --
32 kreditů