PřF FYZIO Fyziologie
Název anglicky: Physiology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-EBZ Experimentální biologie živočichů a imunologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0844Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV M. Váchaz 0/12/012 4Z
PřF:Bi7841Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie I M. Váchaz 0/5/05 1Z
PřF:Bi8842Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie II M. Váchaz 0/5/05 2Z
PřF:Bi9220Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie III M. Váchaz 0/10/010 3Z
32 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0183Magisterská státní závěrečná zkouška z Experimentální biologie živočichů a imunologie M. VáchaSZk 0/0/0- 4Z
PřF:Bi0606Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV P. Hyršlz 0/2/02 4Z
PřF:Bi1120Fyziologie a patofyziologie tkání a orgánů V. Bryjazk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi7070Fyziologie buněčných systémů V. Bryjazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7603Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie I P. Hyršlz 0/2/02 1Z
PřF:Bi7665Buněčné a tkáňové kultury V. Bryjazk 1/0/01+2 1Z
PřF:Bi8110Mechanismy karcinogeneze V. Bryjazk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8604Diplomový seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie II P. Hyršlz 0/2/02 2Z
PřF:Bi8870Mechanismy buněčné smrti A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi9001Statistická analýza experimentálních dat M. Balážzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9001cStatistická analýza experimentálních dat - cvičení M. Balážz 0/2/02 1-
PřF:Bi9393Analytická cytometrie V. Bryjazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi9605Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie III P. Hyršlz 0/2/02 3Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.-*2 1-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá předměty za minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8870cMechanismy buněčné smrti - cvičení A. Hyršlová Vaculováz 0/1/01 2-
PřF:Bi9393cAnalytická cytometrie - cvičení K. Součekz 0/1/01 1-
PřF:Bi0011MU Life Sciences Seminar V. Bryjaz 0/2/02 --
PřF:Bi6871Zdravotní rizika A. Kozubíkzk 2/0/02+2 2-
8 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1100Mechanismy hormonálního řízení P. Dobešzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi3080Neurofyziologie smyslů M. Váchazk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi4099Srovnávací fyziologie obratlovců J. Pacherníkzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi6111Behaviorální metody ve fyziologii M. Váchazk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi6726Fyziologie působení farmak a toxických látek J. Vondráčekzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi6728Speciální fyziologie krve L. Kubalazk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi7630Srovnávací fyziologie bezobratlých M. Váchazk 2/0/02+2 3P
28 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá předměty za minimálně 19 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1140Biologie sociálního hmyzu M. Váchazk 1/0/01+2 3-
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 --
PřF:Bi8250Vývojová a srovnávací imunologie P. Hyršlzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8250cVývojová a srovnávací imunologie - cvičení P. Hyršlz 0/2/02 --
PřF:Bi9260Buněčná a molekulární neurobiologie P. Benešzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9902Fotobiologie L. Kubalazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi9904Časopisový klub fyziologie živočichů I M. Váchaz 0/2/02*2 1-
PřF:Bi9905Časopisový klub fyziologie živočichů II M. Váchaz 0/2/02*2 2-
32 kreditů