PřF MIKROB Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-MIK Mikrobiologie

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7572Diplomová práce z Mikrobiologie I M. Vítězováz 0/2/02 1P
PřF:Bi8572Diplomová práce z Mikrobiologie II M. Vítězováz 0/6/06 2P
PřF:Bi9572Diplomová práce z Mikrobiologie III M. Vítězováz 0/14/014 3P
PřF:Bi0573Diplomová práce z Mikrobiologie IV M. Vítězováz 0/18/018 4P
40 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7170Lékařská mikrobiologie I. Kushkevychzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7170cLékařská mikrobiologie - cvičení I. Kushkevychz 0/4/04 1-
PřF:Bi7030Fyziologie bakterií I. Kushkevychz 3/0/03 1P
PřF:Bi7030cFyziologie bakterií - cvičení I. Kushkevychz 0/4/04 1-
PřF:Bi7120Molekulární biologie prokaryot J. Doškařzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:Bi7623Diplomový seminář z Mikrobiologie I M. Vítězováz 0/2/02 1-
PřF:Bi6721Speciální metody analýzy mikroorganizmů P. Dvořákzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8420Ekologie mikroorganizmů M. Vítězovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi8860Veterinární mikrobiologie I. Kushkevychzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8624Diplomový seminář z Mikrobiologie II M. Vítězováz 0/2/02 2-
PřF:Bi7030sFyziologie bakterií - zkouška I. Kushkevychzk 0/0/0 výuka se zvláštním časovým režimem.0+2 2P
PřF:Bi7430Molekulární biotechnologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi8011Mikrobiální zoonózy a sapronózy I. Rudolfzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9625Diplomový seminář z Mikrobiologie III M. Vítězováz 0/2/02 3-
PřF:C9045Biologie kvasinek J. Palečekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi0626Diplomový seminář z Mikrobiologie IV M. Vítězováz 0/2/02 4-
PřF:Bi0185Magisterská státní závěrečná zkouška z Mikrobiologie M. Vítězová- 0/0/0- 4P
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si musí vybrat PV předmět za takový počet kreditů, aby P a PV předměty byly v součtu více než 90 kr. Student je dále povinen absolvovat zkoušku z jednoho pokročilého odborného cizího jazyka. Je doporučeno absolvovat předmět JA002, pokud již nebyl absolvován v rámci bakalářského studia. Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z uvedených předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Pokročilý cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3390Lékařská mykologie M. Laichmanovázk 1/0/01+2 4-
PřF:Bi7140Molekulární biologie virů R. Pantůčekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7430cMolekulární biotechnologie - cvičení J. Damborskýz 0/4/04 3-
PřF:Bi8099Základy antimikrobní terapie I. Rudolfzk 2/0/02+2 2-
PřF:C9142Biologie kvasinek - cvičení J. Palečekz 0/2/02 3-
17 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky volitelných předmětů tak, aby nad rámec P a PV předmětů celkově dosáhl 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5051Patogeneze virových nákaz D. Růžekzk 1/0/01+2 1-
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 1-
PřF:C5440Separační metody C. Mazalzk 1/0/01+2 1-
PřF:E5080General Ecotoxicology L. Bláhazk 2/0/02+2 1-
PřF:C7920Struktura a funkce proteinů G. Demozk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7541Analýza dat na PC L. Dušekz 0/2/0 Online výuka Po 14:00–16:00 hod.2 1-
PřF:C7880Nové směry v bioanalytické chemii Z. Glatzzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7301Základy genomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 1-
PřF:Bi9950Úvod do bioetiky R. Veselskázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9410Strukturní biologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9410cStrukturní biologie - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 1-
PřF:Bi8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 1-
PřF:Bi8011cMikrobiální zoonózy a sapronózy - cvičení I. Rudolfz 0/2/02 1-
PřF:Bi6721cSpeciální metody analýzy mikroorganizmů - cvičení P. Dvořákz 0/3/03 2-
PřF:Bi0036Metagenomika M. Vítězovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi2800Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi P. Lízalk 1/1/02+1 2-
PřF:F8310Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii V. Brabeck 2/03+1 2-
PřF:Bi2900Duševní vlastnictví E. Janouškovcovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi7410Proteinové inženýrství J. Damborskýzk 1/0/01+2 2-
PřF:Bi8090Genové inženýrství J. Doškařzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8360Molekulární diagnostika mikroorganismů R. Pantůčekzk 2/0/02+2 2-
PřF:C6200Biochemické metody Z. Farkazk 4/0/04+2 2-
PřF:C6260Metody separace proteinů Z. Glatzzk 1/0/01+2 2-
PřF:C6270Metody separace proteinů - cvičení Z. Glatzz 0/0/33 2-
PřF:C8202Základy proteomiky J. Fajkuszk 1/0/01+2 2-
PřF:C8302Základy proteomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 2-
PřF:Bi7171Biotechnologické exkurze J. Damborskýz 0/0/0 4 dny.2 3-
PřF:Bi7722Speciální metody analýzy mikroorganizmů II P. Dvořákzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi8390Technická mikrobiologie I. Kushkevychk 2/0/02+1 4-
PřF:Bi8950Biologické čistění odpadních vod T. Vítězk 2/0/02+1 4-
PřF:Bi3390cLékařská mykologie - cvičení M. Laichmanováz 0/2/02 4-
105 kreditů