PřF CHBIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-CHE Chemie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Student si volí téma bakalářské práce z nabídky průběžně aktualizované v rozpisech témat v IS. Na začátku 4. semestru studenti povinně absolvují blokovou přednášku C6005, kde jednotlivá témata představí školitelé Ústavu chemie a případně dalších pracovišť MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6005Projekty a bakalářské práce M. Nečasz blokově - začátkem semestru- 4-
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Matematicko-fyzikální základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1010Matematika I Z. Došlázk 3/0/03+2 1-
PřF:M1020Matematika I - seminář Z. Došláz 0/3/03 1-
PřF:M2010Matematika II Z. Došlázk 2/0/02+2 2-
PřF:M2020Matematika II - seminář Z. Došláz 0/2/02 2-
PřF:F1240Fyzika pro chemiky I Z. Bochníčekzk 2/0/02+2 1-
PřF:F1241Fyzika pro chemiky I, seminář Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2090Fyzika pro chemiky II P. Mikulíkzk 3/0/03+2 2-
PřF:F2091Fyzika pro chemiky II, seminář P. Mikulíkz 0/1/01 2-
25 kreditů
Základní chemické kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Anorganická chemie I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1P
PřF:C2062Anorganická chemie II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2P
PřF:C2021Organická chemie I K. Paruchzk 2/0/02+2 2P
PřF:C3050Organická chemie II K. Paruchzk 2/0/02+2 3P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C4020Fyzikální chemie II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytická chemie I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3P
PřF:C4050Analytická chemie II P. Lubalzk 2/0/02+2 4P
PřF:C3181Biochemie I P. Skládalzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4182Biochemie II P. Skládalzk 2/0/02+2 4Z
48 kreditů
Praktika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1100Laboratorní technika S. Jankůz 0/0/66 3P
PřF:C3120Analytická chemie - praktikum P. Lubalz 0/0/22 4P
8 kreditů
Ostatní
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3705Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři M. Farkovázk 1/0/01+2 4P
3 kredity

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty společné části studijního programu získal celkem alespoň 120 kreditů.

Semináře k základním chemickým kurzům
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1062Anorganická chemie I - seminář A. Stýskalíkz 0/1/01 1-
PřF:C2070Anorganická chemie II - seminář Z. Moravecz 0/1/01 2-
PřF:C2022Organická chemie I - seminář S. Jankůz 0/2/02 2-
PřF:C3055Organická chemie II - seminář S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 2-
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář M. Munzarováz 0/2/02 3-
PřF:C3110Analytická chemie I - seminář V. Kanickýz 0/1/01 3-
PřF:C6160Analytická chemie II - seminář P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:C3190Biochemie I - seminář Z. Farkaz 0/1/01 3-
PřF:C4200Biochemie II - seminář Z. Farkaz 0/1/01 4-
15 kreditů
Ostatní
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C3706Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení M. Farkováz 0/2/02 4-
PřF:C5000Samostatný projekt z chemie M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:F2210Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Z. Bochníčekz 0/0/33 2-
13 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5850Základy biofyzikální chemie J. Hritzzk 2/0/02+2 4P
PřF:C5855Metody biofyzikální chemie J. Hritzzk 2/0/02+2 5P
PřF:C5856Metody biofyzikální chemie - seminář J. Hritzz 0/1/01 5-
PřF:C5160Fyzikální chemie - praktikum J. Sopoušekz 0/0/55 5P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 4-
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 5-
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 5-
PřF:F1190Úvod do biofyziky K. Kubíčekzk 1/1/02+2 3-
PřF:F5351Základy molekulární biofyziky K. Kubíčekzk 2/1/02+2 5-
36 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty specializační části získal celkem alespoň 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9070Experimentální metody biofyziky K. Kubíčekk 2/0/01+1 5-
PřF:C8155Buněčné signalizace T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 6-
PřF:C3210Strukturní bioinformatika M. Wimmerovázk 1/0/01+2 5-
PřF:F8401Bioelektrochemie 2 V. Brabeck 2/0/01+1 6-
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 4-
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 5-
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 5-
PřF:C4220Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/77 4-
PřF:C6012Bakalářský seminář J. Preislerz 0/1/01 6-
PřF:C7015Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin M. Fojtazk 2/0/02+2 5-
PřF:C7050Elektroanalytické metody P. Lubalzk 2/0/02+2 5-
PřF:C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly J. Havlišzk 2/0/02+2 5-
PřF:C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul J. Preislerzk 2/0/02+2 5-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 6-
49 kreditů