PřF BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2136Pokročilá chemoinformatika J. Kočazk 2/02+2 1Z
PřF:C2137Pokročilá chemoinformatika - seminář J. Kočaz 0/11 1P
PřF:C2138Pokročilá bioinformatika M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2139Pokročilá bioinformatika - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 2P
PřF:C7790Úvod do molekulového modelování P. Kulhánekzk 2/0/02+2 3P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat minimálně 18 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 2-
PřF:C3211Aplikovaná bioinformatika M. Wimmerovák 0/43 4P
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 2-
PřF:C7925Struktura a dynamika nukleových kyselin J. Šponerzk 2/0/02+2 1-
PřF:C8855Pokročilé metody molekulového modelování P. Kulhánekk 1/0/01+1 4P
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 1-
23 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty až do výše 24 kreditů.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty