PřF BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2136Pokročilá chemoinformatika R. Svobodovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2137Pokročilá chemoinformatika - seminář R. Svobodováz 0/1/01 1P
PřF:C2138Pokročilá bioinformatika M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2139Pokročilá bioinformatika - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 2P
PřF:C7790Úvod do molekulového modelování P. Kulhánekzk 2/0/02+2 3P
PřF:CZMCIStátní závěrečná magisterská zkouška z bioinformatiky M. WimmerováSZk 0/0/0- 4-
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 26 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7820Genetika populací P. Lízalzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi9680enArtificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering J. Damborskýzk 2/0/02+2 1P
PřF:C3211Aplikovaná bioinformatika M. Wimmerovák 0/23 4P
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7800Úvod do molekulového modelování - cvičení P. Kulhánekz 0/1/01 3P
PřF:C7920Struktura a funkce proteinů G. Demozk 2/0/02+2 1P
PřF:C7925Struktura a dynamika nukleových kyselin J. Šponerzk 2/0/02+2 1P
PřF:C8855Pokročilé metody molekulového modelování P. Kulhánekk 1/0/01+1 4P
PřF:C8863Výpočty volných energií P. Kulhánekzk 2/02+1 2P
PřF:C9540Applied Computational Quantum Chemistry R. Marekk 1/0/34+1 3P
PřF:CG010Proteomika J. Havlišzk 2/0/02+2 3P
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 3P
PřF:E2011Teoretické základy informatiky V. Popovicizk 2/1/03+2 3P
PřF:E5444Analysis of sequencing data E. Budinskázk 2/1/02+2 3P
PřF:E7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 2P
PřF:E7527Analýza dat v R E. Budinskák 2/0/02+1 3P
FI:PB112Základy objektově orientovaného programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2P
64 kreditů