PřF ZPAZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-ZPZ Životní prostředí a zdraví

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E5010Bakalářská práce z ŽP & zdraví I J. Hofmanz 0/0/55 5P
PřF:E6010Bakalářská práce z ŽP & zdraví II J. Hofmanz 0/0/55 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1P
PřF:C1460Úvod do matematiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Úvod do matematiky - seminář R. Svobodováz 0/2/02 1-
PřF:E1000ŽP & zdraví I - Globální environmentální výzvy a jejich řešení J. Hofmank 0/2/02+1 1Z
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost P. Šebejz 0/1/01 1-
PřF:E1030Základní chemické výpočty v environmentálních vědách P. Šebejz 0/2/02 1P
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi6790cBiologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 2P
PřF:Bi6180Biologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi6180cBiologie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 2P
PřF:C2021Organická chemie I K. Paruchzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2022Organická chemie I - seminář S. Jankůz 0/2/02 2P
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 2P
PřF:E2000ŽP & zdraví II - Environmentální politiky, strategie a nástroje K. Šebkovák 0/1/01+1 2P
PřF:E2030ŽP & zdraví - týdenní terénní cvičení J. Hofmanz 0/0/0 1T.4 2P
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost P. Šebejz 0/1/01 2-
LF:BKFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 3Z
LF:BKFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 3P
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3Z
PřF:C3620Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/3/03 3P
PřF:C3050Organická chemie II K. Paruchzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytická chemie I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3110Analytická chemie I - seminář V. Kanickýz 0/1/01 3P
PřF:C1635Analytická chemie - praktikum T. Vaculovičz 0/3/03 3P
PřF:E3000nŽP & zdraví III - Sociální, ekonomický a politický kontext M. Bittnerk 0/1/01+1 3P
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení P. Šebejz 0/1/01 3-
LF:BKFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BKFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 4P
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 4P
PřF:C4050Analytická chemie II P. Lubalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:E4060Environmentální zdravotní aspekty H. Pikhartk 0/1/01+1 6P
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:E4020Soft-skills IV - Prezentační dovednosti J. Uríkz 0/1/01 4-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 5Z
PřF:E5040Složky životního prostředí a jejich znečištění B. Vranazk 2/0/02+2 5Z
PřF:E5080General Ecotoxicology L. Bláhazk 2/0/02+2 5Z
PřF:E5081Obecná ekotoxikologie - cvičení L. Bláhaz 0/0/33 5P
PřF:E5000Oborový seminář ŽP & zdraví bc-I J. Hofmanz 0/2/02 5P
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 6Z
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 6Z
PřF:E6051Osud toxických látek v prostředí - cvičení P. Šebejz 0/1/01 6P
PřF:E5041Složky životního prostředí a jejich znečištění - cvičení B. Vranaz 0/1/01 5-
PřF:E5540Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5-
PřF:E5540cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/01 5P
PřF:E6000Oborový seminář ŽP & zdraví bc-II J. Hofmanz 0/2/02 6P
143 kreditů

Volitelné předměty

Student si volí z nabídky volitelných předmětů MU do celkové výše 180 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:C3055Organická chemie II - seminář S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 6-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 5-
PřF:C6160Analytická chemie II - seminář P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:E4040Samostatný projekt z ŽP & zdraví J. Hofmanz 0/0/22 4-
10 kreditů