PřF UCCH Učitelství chemie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-UCC Učitelství chemie pro střední školy

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 1-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 2-
PřF:F7200Moderní fyzika a její aplikace Z. Navrátilz 2/0/02 1-
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 2-
PřF:ZX402Globální problémy lidstva V. Herberk 2/0/03 1-
26 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky E. Klimeckák 2/0/02 1P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 2P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
PřF:XS490Didaktika environmentální výchovy Z. Lososováz 0/2/02 2P
14 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 1-
PřF:XS021Inspiratorium pro učitele 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 1-
PřF:XS450Komunikační trénink H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS450aCommunication skills training H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 2-
PřF:XS451Komunikační trénink 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS451aCommunication skills training 2 H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 1-
PřF:XS460Sebezkušenostní kurz Z. Bochníčekz 0/2/02 2-
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
18 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I V. Švandováz 0/0/45 1-
PřF:XS092Školský management J. Kratochvílovák 2/0/02 1-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 1-
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 1-
PřF:XS950Začínající učitel Z. Bochníčekz 0/0/0 6 H.1 1-
12 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7590Diplomová práce I (UC) M. Nečasz 0/0/33 1P
PřF:C8890Diplomová práce II (UC) M. Nečasz 0/0/44 2P
PřF:C9270Diplomová práce III (UC) M. Nečasz 0/0/66 3P
PřF:CA400Diplomová práce IV (UC) M. Nečasz 0/0/77 4P
20 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9011Pedagogická praxe z chemie 1 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:C9012Pedagogická praxe z chemie 2 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 -P
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 -P
11 kreditů

Volitelné

Student si vybírá z volitelných předmětů tak, aby dosáhl za studium 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C8705Repetitorium středoškolské chemie 1 M. Nečasz 0/2/02 1P
PřF:C8706Repetitorium středoškolské chemie 2 J. Literákz 0/2/02 2P
PřF:C9520Historie chemie S. Jankůzk 1/0/01+2 3-
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 2-
11 kreditů

Povinně volitelné

Student volí předměty tak, aby za oborovou část získal 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5865Chemie na střední škole V. Švandovák 0/1/01+1 --
PřF:C5866Compendium of Chemistry H. Cídlováz 0/2/02 --
PřF:F7670Žákovské pokusy Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 --
PřF:C5868Výukové materiály v chemii V. Švandováz 0/2/02 --
PřF:C6830Radioekologie J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:C8700Technologie chemických výrob V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 --
33 kreditů

Oborová didaktika

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7651Školní pokusy 2 J. Literákz 0/0/22 3P
PřF:C8715Didaktika chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8720Didaktika chemie - seminář V. Švandováz 0/2/02 1-
PřF:C7655Praktikum středoškolské chemie V. Švandováz 0/0/22 1P
PřF:C7650Školní pokusy 1 V. Švandováz 0/0/44 2P
14 kreditů

Volitelné předměty

Student si dále vybírá z nabídky volitelných předmětů Přírodovědecké fakulty MU tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.