PřF MCBE Molecular and Cell Biology
Název anglicky: Molecular and Cell Biology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-MCBE Molecular and Cell Biology

Diploma Thesis (min. 20 ECTS)

Studenti jsou povinni v každém semestru absolvovat kurz Diploma Thesis in Molecular and Cell Biology s celkovou kreditovou hodnotou 30. Podmínkou získání zápočtu je studijní a experimentální činnost související s řešením vědeckého projektu pod vedením školitele. Výsledkem této činnosti je sepsání diplomové práce a její obhajoba v posledním semesrtu studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0086enDiploma Thesis in Molecular and Cell Biology IV M. Čížz 0/0/1515 4-
PřF:Bi7018enDiploma Thesis in Molecular and Cell Biology I M. Čížz 0/0/55 1-
PřF:Bi8018enDiploma Thesis in Molecular and Cell Biology II M. Čížz 0/0/55 2-
PřF:Bi9015enDiploma Thesis in Molecular and Cell Biology III M. Čížz 0/0/55 3-
30 kreditů

Obligatory Courses (more than 90 ECTS)

Absolvování povinných předmětů je podmínkou pro získání dostatečného přehledu v oboru Molecular and Cell Biology a pro úspěšné absolvování státní magisterské zkoušky. Celková kreditová náročnost je 95 kreditů (dipomová práce 30 kreditů, ostatní kurzy 65 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0324enMolecular and Cell Biology Seminar IV J. Kohoutekz 0/2/02 4-
PřF:Bi1700enCell Biology R. Veselskázk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi3030enAnimal Physiology M. Váchazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi4025enMolecular Biology J. Šmardazk 2/0/04 2Z
PřF:Bi4060enPlant Physiology M. Bartákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi4095enMicrobiology M. Vítězovázk 2/0/04 1Z
PřF:Bi5220enImmunology L. Kubalazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi6140enEmbryology M. Buchtovázk 0/0/02+2 2Z
PřF:Bi7291enHuman Genetics P. Kuglíkzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi7321enMolecular and Cell Biology Seminar I J. Kohoutekz 0/2/02 1-
PřF:Bi8322enMolecular and Cell Biology Seminar II J. Kohoutekz 0/2/02 2-
PřF:Bi8870enMechanisms of Cell Death A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi9323enMolecular and Cell Biology Seminar III J. Kohoutekz 0/2/02 3-
PřF:Bi9393enAnalytical Cytometry K. Součekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi9903enDevelopmental Biology Of Animals M. Buchtovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi9910enMolecular and Cell Biology of Tumors J. Šmardovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:S1001Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids M. Fojtazk 3/03+2 1P
PřF:Bi9690enSynthetic Biology K. Říhazk 2/0/02+2 3-
65 kreditů

Facultative Courses

Blok 1

Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti volí kurzy podle zaměření diplomové práce a individuálních preferencí v minimálním rozsahu 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2080cenHistology & Organology – Practical Course M. Duškováz 0/2/02 1-
PřF:Bi2080enHistology & Organology M. Duškovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi3030cenAnimal Physiology – Practical Course M. Váchaz 0/2/02 1-
PřF:Bi4030cenLaboratory Course in Molecular Biology T. Botkaz 0/3/03 2-
PřF:Bi5444Analysis of sequencing data E. Budinskázk 2/1/02+2 3-
PřF:Bi6140cenEmbryology - Practical Course M. Buchtováz 0/2/02 2-
PřF:Bi7031cenMicrobiology – Practical Course I. Kushkevychz 0/2/02 2-
PřF:Bi9250cenSpecial Immunological Methods – Practical Course L. Kubalaz 0/2/02 1-
PřF:Bi9393cenAnalytical Cytometry – Practical Course K. Součekz 0/1/01 3-
PřF:S1002Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids – practical course M. Fojtaz 0/102 1-
PřF:S2002Methods in plant cytogenetics and cytogenomics I. - practical course T. Malík Mandákováz 0/24/02 3-
PřF:S2003Methods in plant cytogenetics and cytogenomics II. - practical course T. Malík Mandákováz 0/24/02 4-
28 kreditů

Recommended Courses

Z nabídky volitelných předmětů si studenti mohou vybírat podle svých osobních preferencí v rozsahu 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0008Principles Of Water And Nutrient Use By Plants V. Gloserzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi0011MU Life Sciences Seminar V. Bryjaz 0/2/02 1-
PřF:Bi0323Experimental Plant Biology M. Bartákk 0/0/0 70 h of work in a laboratory on project.5 1-
PřF:Bi1100enHormones – Cellular and Molecular Mechanisms P. Dobešzk 1/0/01+2 2-
PřF:Bi4999enStructural Biology and Bioinformatics J. Damborskýzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi5050Structural virology I. Rudolfzk 3/03+2 1-
PřF:Bi8030enProduction Plant Biology M. Bartákzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi9680enArtificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering J. Damborskýzk 2/0/02+2 3-
PřF:C7861Plant Biochemistry T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 3-
35 kreditů