Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M02910 Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF M029 Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB911Pokročilý seminář z tektoniky R. Melicharz 0/33 --
PřF:GD261Aktuální otázky tektoniky - samostudium R. Melicharz 2/02 --
PřF:GD311Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium S. Nehybaz 2/0/02 --
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 --
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 1/0/02 --
11 kreditů

Další aplikace