PřF GEDY Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky. Následující seznam je příkladem možných volitelných předmětů.

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB911Pokročilý seminář z tektoniky R. Melicharz 0/33 --
PřF:GD261Aktuální otázky tektoniky - samostudium R. Melicharz 0/02 --
PřF:GD311Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium S. Nehybaz 0/0/02 --
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 --
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 0/0/02 --
11 kreditů