PřF VYBIO Vývojová biologie
Název anglicky: Developmental Biology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-EBZ Experimentální biologie živočichů a imunologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0844Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV M. Váchaz 0/12/012 4Z
PřF:Bi7841Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie I M. Váchaz 0/5/05 1Z
PřF:Bi8842Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie II M. Váchaz 0/5/05 2Z
PřF:Bi9220Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie III M. Váchaz 0/10/010 3Z
32 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0183Magisterská státní závěrečná zkouška z Experimentální biologie živočichů a imunologie M. VáchaSZk 0/0/0- 4Z
PřF:Bi0606Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV P. Hyršlz 0/2/02 4Z
PřF:Bi1120Fyziologie a patofyziologie tkání a orgánů V. Bryjazk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi7070Fyziologie buněčných systémů V. Bryjazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7603Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie I P. Hyršlz 0/2/02 1Z
PřF:Bi7665Buněčné a tkáňové kultury V. Bryjazk 1/0/01+2 1Z
PřF:Bi8110Mechanismy karcinogeneze V. Bryjazk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8604Diplomový seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie II P. Hyršlz 0/2/02 2Z
PřF:Bi8870Mechanismy buněčné smrti A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi9001Statistická analýza experimentálních dat M. Balážzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9001cStatistická analýza experimentálních dat - cvičení M. Balážz 0/2/02 1-
PřF:Bi9393Analytická cytometrie V. Bryjazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi9605Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie III P. Hyršlz 0/2/02 3Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.-*2 1-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá předměty za minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8870cMechanismy buněčné smrti - cvičení A. Hyršlová Vaculováz 0/1/01 2-
PřF:Bi9393cAnalytická cytometrie - cvičení K. Součekz 0/1/01 1-
PřF:Bi0011MU Life Sciences Seminar V. Bryjaz 0/2/02 --
PřF:Bi6871Zdravotní rizika A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 2-
8 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0580Vývojová genetika B. Vyskotzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi1130Experimentální embryologie M. Buchtovák 2/0/02+1 2P
PřF:Bi6336Biologie zárodečných buněk M. Angerzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi6336cBiologie zárodečných buněk – cvičení M. Angerz 0/2/02 4-
PřF:Bi7575Biologie kmenových buněk J. Pacherníkzk 2/02+2 3P
PřF:Bi7665cBuněčné a tkáňové kultury - cvičení J. Pacherníkz 0/2/02 2-
PřF:Bi8790Molekulární embryologie M. Buchtovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi9903Vývojová biologie živočichů V. Bryjazk 2/0/02+2 1P
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 3-
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá předměty minimálně 17 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekk 2/0/02+1 --
PřF:Bi6000Biomateriály a jejich interakce s buňkami a tkáněmi J. Pacherníkzk 1/0/0 3 bloky po 4 hodinách.1+2 --
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 2-
PřF:Bi8141Molekulární fyziologie genomu A. Kozubíkzk 2/02+2 --
PřF:Bi9060Bioinformatika II – proteiny J. Damborskýk 1/0/01+1 --
PřF:Bi9061Bioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:Bi9906Výjezdní seminář vývojové biologie V. Bryjak 2/0/02+1 4-
PřF:Bi9908Časopisový klub vývojové biologie I V. Bryjaz 0/2/02*2 1-
PřF:Bi9909Časopisový klub vývojové biologie II V. Bryjaz 0/2/02*2 2-
32 kreditů