PřF VYBIO Vývojová biologie
Název anglicky: Developmental Biology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-EBZ Experimentální biologie živočichů a imunologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7841Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie I M. Váchaz 0/5/05 1Z
PřF:Bi8842Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie II M. Váchaz 0/5/05 2Z
PřF:Bi9220Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie III M. Váchaz 0/10/010 3Z
PřF:Bi0844Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV M. Váchaz 0/12/012 4Z
32 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7070Fyziologie buněčných systémů V. Bryjazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7603Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie I P. Hyršlz 0/2/02 1Z
PřF:Bi7665Buněčné a tkáňové kultury V. Bryjazk 1/0/01+2 1Z
PřF:Bi9001Statistická analýza experimentálních dat M. Balážzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9001cStatistická analýza experimentálních dat - cvičení M. Balážz 0/2/02 1P
PřF:Bi9393Analytická cytometrie K. Součekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.-*2 1-
PřF:Bi8110Mechanismy karcinogeneze V. Bryjazk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8604Diplomový seminář z experimentální biologie živočichů a imunologie II P. Hyršlz 0/2/02 2Z
PřF:Bi8870Mechanismy buněčné smrti A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi1120Fyziologie a patofyziologie tkání a orgánů M. Buchtovázk 3/0/03+2 3Z
PřF:Bi9605Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie III P. Hyršlz 0/2/02 3Z
PřF:Bi0183Magisterská státní závěrečná zkouška z Experimentální biologie živočichů a imunologie M. VáchaSZk 0/0/0- 4Z
PřF:Bi0606Diplomový seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV P. Hyršlz 0/2/02 4Z
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si zapisují povinně volitelné kurzy dle vlastního výběru a po dohodě s vedoucím diplomové práce tak, aby za celé magisterské studium spolu s povinnými předměty získali nejméně 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0011MU Life Sciences Seminar V. Bryjaz 0/2/02 --
PřF:Bi9393cAnalytická cytometrie - cvičení K. Součekz 0/1/01 1Z
PřF:C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce C. Hofrzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení C. Hofrk 0/2/02+1 1Z
PřF:Bi6871Zdravotní rizika A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8870cMechanismy buněčné smrti - cvičení A. Hyršlová Vaculováz 0/1/01 2Z
15 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9903Vývojová biologie živočichů M. Buchtovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7575Biologie kmenových buněk J. Pacherníkzk 2/02+2 3P
PřF:Bi1130Experimentální embryologie M. Buchtovák 2/0/02+1 2P
PřF:Bi1130cExperimentální embryologie - cvičení M. Buchtováz 0/2/02 2P
PřF:Bi7665cBuněčné a tkáňové kultury - cvičení J. Pacherníkz 0/2/02 2P
PřF:Bi8790Molekulární embryologie M. Buchtovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 3P
PřF:Bi6336Biologie zárodečných buněk M. Angerzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi6336cBiologie zárodečných buněk – cvičení M. Angerz 0/2/02 4P
28 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si zapisují povinně volitelné kurzy dle vlastního výběru a po dohodě s vedoucím diplomové práce tak, aby za celé magisterské studium spolu s povinnými předměty získali nejméně 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4070Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii I. Hodováz 2/0/02 1P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2P
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 2P
PřF:C3900Molekulární mechanismy buněčného stárnutí P. Procházková Schrumpfovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi1100Mechanismy hormonálního řízení P. Dobešzk 2/0/02+2 4P
PřF:CG090Metody v proteomice Z. Zdráhalzk 2/0/02+2 4P
21 kreditů