PřF BMCH Biomolekulární chemie
Název anglicky: Biomolecular chemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2135Bioinformatika v praxi M. Wimmerovák 0/2/02+1 2Z
PřF:C6770NMR Spectroscopy of Biomolecules L. Žídekzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C7270Biological X-Ray Crystallography and Cryo-Electron Microscopy P. Plevkazk 3/0/03+2 3P
PřF:C7790Úvod do molekulového modelování P. Kulhánekzk 2/0/02+2 2P
PřF:C7920Struktura a funkce proteinů B. Brzobohatýzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7925Struktura a dynamika nukleových kyselin J. Šponerzk 2/0/02+2 1P
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat minimálně 20 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 1P
PřF:C2115Praktický úvod do superpočítání P. Kulhánekk 0/2/02 1-
PřF:C5320Theoretical concepts of NMR L. Žídekzk 2/0/02+2 3P
PřF:C5321Theoretical concepts of NMR seminar L. Žídekz 0/2/02 3P
PřF:C7800Úvod do molekulového modelování - cvičení P. Kulhánekz 0/1/01 1P
PřF:C7870Biometrika M. Mandlzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules R. Fialazk 1/0/12+2 3P
PřF:C8160Enzymologie I. Kučerazk 2/0/02+2 1-
PřF:C8855Pokročilé metody molekulového modelování P. Kulhánekk 1/0/01+1 2-
PřF:C8856Pokročilé metody molekulového modelování cvičení P. Kulhánekz 0/1/01 2-
PřF:C8862Výpočty volných energií - cvičení P. Kulhánekz 0/11 4-
PřF:C8863Výpočty volných energií P. Kulhánekzk 2/02+1 4P
PřF:C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace L. Žídekzk 2/0/02+2 2P
PřF:C9085Protein-RNA interactions R. Šteflzk 1/0/01+2 2P
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
PřF:C9926Problémy molekulových simulací R. Váchaz 2/0/02 4P
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 2-
PřF:S2004Methods for characterization of biomolecular interactions – classical versus modern M. Wimmerovázk 2/0/02+2 3P
58 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty až do výše 12 kreditů.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty