PřF FYPZA Plasma Physics
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FYA_ Physics

Required

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6710Seminář ÚFE M. Černákz 0/1/02*8 --
PřF:FB153Studium odborné literatury 2 D. Trunecz 0/04 2-
PřF:FC154Studium odborné literatury 1 D. Trunecz 0/04 1-
24 kreditů

Selective

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FB501Plasma Diagnostics and Simulations J. Voráčz 1/2/03 1-
PřF:FB502Deposition and analysis of thin films P. Součekz 1/2/03 1-
PřF:FB503Surface modifications and plasma applications T. Homolaz 1/3/03 1-
9 kreditů

Elective

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7900Studentský seminář V. Kudrlez 0/11 1-
PřF:FB010Elementární srážkové procesy v plazmatu 2 D. Truneck 2/1/03+1 1-
PřF:FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů M. Černákz 0/11 1-
PřF:FB100Plasma chemical processes (Plazmochemické procesy) J. Jančaz 2/02 1-
PřF:FB240Fyzika vysokofrekvenčních výbojů P. Dvořákz 2/0/02 1-
PřF:FC020Numerické metody ve fyzice plazmatu J. Jančak 1/12+1 2-
PřF:FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů M. Černákz 0/1/01 2-
PřF:FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu M. Černákz 0/1/01 2-
PřF:FC250Plasma and Dry Nano/Microtechnologies M. Černákk 2/1/03+1 2-
PřF:FC500Analytické modely a pokročilé koncepty ve fyzice plazmatu T. Hoderk 1/1/02 2-
PřF:FC510Special topics in nanotechnology science J. Ráheľk 2/0/01+1 2-
23 kreditů