PřF FYPZAK Plasma Physics
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FYA_ Physics

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F7900Studentský seminář V. Kudrlez 0/1/01 - V
PřF:FB010Elementární srážkové procesy v plazmatu 2 D. Truneck 2/1/03+1 - V
PřF:FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů M. Černákz 0/1/01 - V
PřF:FB100Plasma chemical processes (Plazmochemické procesy) J. Jančaz 2/02 - V
PřF:FB240Fyzika vysokofrekvenčních výbojů P. Dvořákz 2/0/02 - V
PřF:FB501Plasma Diagnostics and Simulations A. Obrusníkz 1/2/03 - PV
PřF:FB502Deposition and analysis of thin films P. Součekz 1/2/03 - PV
PřF:FB503Surface modifications and plasma applications T. Homolaz 1/3/03 - PV
PřF:FC154Studium odborné literatury 1 D. Trunecz 0/04 - P
23 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FB153Studium odborné literatury 2 D. Trunecz 0/04 - P
PřF:FC020Numerické metody ve fyzice plazmatu D. Truneck 1/1/02+1 - V
PřF:FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů M. Černákz 0/1/01 - V
PřF:FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu M. Černákz 0/1/01 - V
PřF:FC250Plasma and Dry Nano/Microtechnologies L. Zajíčkovák 2/1/03+1 - V
PřF:FC500Analytické modely a pokročilé koncepty ve fyzice plazmatu T. Hoderk 1/1/02 - V
PřF:FC510Special topics in nanotechnology science M. Feketek 2/0/01+1 - V
17 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F6710Seminář ÚFTP D. Trunecz 0/1/02*8 - P
16 kreditů